Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Ślubowanie nowego urzędnika


,,Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania."

Takie słowa ślubowania wypowiedziała dziś Angela Buśko Podinspektor d.s. ewidencji, dowodów osobistych i USC.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Tak więc po takim bardzo pozytywnym wyniku w obecności Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko, bezpośredniej przełożonej Agnieszki Wrzyszcz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Moniki Dolnej Kierownika Referatu Kadr. Płac i Oświaty Angela Buśko potwierdziła złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem i tym samym stała się jednym z nas, drawskich urzędników.

Mamy nadzieję, że ta praca da wiele satysfakcji, zadowolenia nowej urzędniczce i pozwoli na realizację planów zawodowych i osobistych.

Anna Fręś

Sekretarz Gminy Drawsko

 


Galeria:

DSC_1141.JPG DSC_1142.JPG DSC_1143.JPG DSC_1149.JPG DSC_1152.JPG DSC_1155.JPG DSC_1160.JPG