Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Jubileusz 25-lecia pracy!


19.09 br. na Sali Narad Urzędu Gminy Drawsko świętowaliśmy jubileusz 25 – lecia pracy Sekretarz Gminy Drawsko Pani Anny Fręś. Jako pierwszy życzenia i gratulacje w towarzystwie wszystkich współpracowników złożył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, a następnie Anna Zurman Skarbnik Gminy Drawsko, Wioletta Krysztofiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Krystian Kawczyński Prezes Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku. Pani Annie podziękowano za ogromny wysiłek wkładany w codzienną pracę, za liczne zasługi dla rozwoju Gminy Drawsko, za zaangażowanie, determinację oraz pomysłowość, dzięki której Gmina Drawsko jest uznaną i rozpoznawalną marką.

Pani Anna Fręś w drawskim urzędzie pracuje nieprzerwanie od ponad 24 lat. Pełni funkcję niełatwą, z każdym rokiem obarczaną nowymi zadaniami. Od początku swoje stanowisko dzieliła pomiędzy Sekretarza i Zastępcę Wójta. Od roku 2019 pełni funkcję wyłącznie Sekretarza Gminy Drawsko. Jak mówił Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, praca sekretarza to nie tylko funkcjonowanie urzędu, ale ścisła współpraca m.in. z radnymi kolejnych kadencji, jednostkami organizacyjnymi, sołectwami czy organizacjami społecznymi. Projekty, dofinansowania, wydarzenia, inwestycje – szereg działań, na które przez lata wpływ miała Pani Sekretarz.

Życzymy dalszych sukcesów, wielu lat równie znakomitej działalności oraz pomyślnej realizacji wszelkich podjętych zamierzeń. Aby osiągnąć tak wielki sukces, oprócz ciężkiej pracy, potrzeba także ogromnej pasji i niech ta pasja nie opuszcza Pani jeszcze przez wiele lat.

Gmina Drawsko

 


Galeria:

DSC_0597.JPG DSC_0599.JPG DSC_0603.JPG DSC_0609.JPG DSC_0610.JPG DSC_0614.JPG DSC_0620.JPG