Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Pożegnanie Księdza Dziekana Piotra Matuszewskiego


"Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" są to słowa ze Starego Testamentu Księgi Koheleta, które podczas pożegnalnej niedzielnej Mszy Św. w kościele pw. NSPJ w Drawsku przytoczył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko.  Po 25. latach posługę kapłańską zakończył w Parafii Drawsko Ksiądz Dziekan Dekanatu Wieleńskiego Piotr Matuszewski otrzymując Nagrodę Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” w kategorii „Pro publico bono”.

         Ksiądz Piotr Matuszewski Dziekan Dekanatu Wieleńskiego, Proboszcz Parafii Drawsko pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku pełnił swoją posługę kapłańską w Gminie Drawsko od 1997 r., tj. 25 lat, a funkcję proboszcza 20 lat, od 01.07.2002 r. Z tą statystyką nie zgadza się Ksiądz Piotr, ponieważ jak powiedział podczas niedzielnej mszy: z Drawskiem „związany” był tak naprawdę przez 50 lat. Tutaj spędzał wakacje, miał młodzieńcze przyjaźnie, ulubione miejsca i zabawy,  które wspomina z dużym sentymentem do dnia dzisiejszego. Wspólne duszpasterstwo z wujkiem – śp. Księdzem Kanonikiem Antonim Śpikowskim, a później opieka nad nim owocowała wypełnieniem misji duchownej Kanonika dla parafian Drawska, Drawskiego Młyna i części Chełstu. Realizowane zadania i przedsięwziecia służyły rozwojowi gminy i poprawie jakości życia mieszkańców.

         Przez minione lata Ksiądz Piotr dał się poznać jako Kapłan otwarty na wiele inicjatyw, na współpracę, w tym bardzo dobrą współpracę właśnie z Samorządem Gminy Drawsko. Wspólnie z przedstawicielami władz Gminy Drawsko otwierane były znaczące inwestycje, zadania, święcono nowopowstałe obiekty gminne. Wspólnie organizowano gminne uroczystości patriotyczne, które budowały naszą tożsamość. W całokształcie tych działań, tak jak i w życiu były radosne momenty, ale również smutne, kiedy żegnaliśmy bliskie nam osoby, albo pojawiały się trudne tematy, które czasem trudno było zrozumieć przez społeczeństwo. Kapituła ds. przyznawania Nagrody Samorządu „Złoty Jeleń” zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko nr XXI/143/2020 r. z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” uzasadniając całokształt działań Księdza Dziekana Piotra Matuszewskiego wnioskowała do Wójta Gminy Drawsko o przyznaniu Nagrody w kategorii „Pro publico bono” . Statuetkę z rąk Ryszard Jabłonowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko przekazano podczas niedzielnej, pożegnalnej mszy wraz z bukiet czerwonych róż, które wręczyła Skarbnik gminy Anna Zurman.

         Księdza Piotra żegnały delegacje, muzycy Orkiestry Dętej działającej przy Nadnoteckim Centrum Kultury w Wieleniu, którą prowadzi kapelmistrz z Drawska Szymon Helwich, ale przede wszystkim żegnali Księdza licznie przybyli parafianie Drawska, którzy tutaj razem przeżywali swoją codzienność. I choć decyzja biskupa o przeniesieniu Księdza do Parafii w Kąkolewie trudna nam dziś do zrozumienia, to traktujemy ją jako rozkaz w wojsku, który trzeba wykonać.

         Bóg zapłać za wszelkie dobro!

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę fotografa Pawła Sikory, który udostępnił nam zdjęcia -)!

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Fot. Paweł Sikora

 

Podziękowania Samorządu Gminy Drawsko:

        „Kapłaństwo to powołanie do miłości.                                                                                       

         To ona rodzi wierność Bogu

        i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”        

                                    (Jan Paweł II)

  

Samorząd Gminy Drawsko przyjmując wiadomość o zakończeniu posługi duszpasterskiej Księdza Dziekana w Parafii Drawsko wspomina

Pismo Święte, cytując Księgę Koheleta:

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina

na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1).

Tak też stało się teraz, był czas powitania

a po 25. latach nastał czas pożegnania.

Z całego serca dziękujemy za czas posługi Księdza w naszej Parafii, ponieważ jak głosi Św. Paweł:         „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”

(1 Tes 5,16-18).

W imieniu Samorządu Gminy Drawsko składamy serdeczne podziękowania za 25 lat pełnionej  misji kapłańskiej na rzecz mieszkańców Gminy Drawsko.

Bóg zapłać za wskazywanie właściwej drogi życia, która umocniona wiarą daje siłę do pokonywania trudnych chwil; pozwala nam zrozumieć to, na co często nie znajdujemy odpowiedzi.

W naszych sercach zapisałeś się jako wrażliwy i życzliwy Kapłan, który kontynuował misje śp. Księdza Kanonika Antoniego Śpikowskiego; jako inicjator licznych przedsięwzięć kościelnych, znaczących zadań  i inwestycji, ale również jako doskonały organizator życia społecznego  i kulturalnego w Parafii, Gminie Drawsko i Dekanacie Wieleńskim.

Niech na tej pięknej drodze i służbie miłości, Bóg obdarza Księdza wyjątkową opieką i błogosławieństwem, by przy dobrym zdrowiu jak najdłużej móc cieszyć się radościami dnia codziennego, a  moc przemiany chleba i wina niech daje moc przemiany ludzkich serc ku dobroci.

Niech Jezus Chrystus obdarza Księdza wszelkimi łaskami, nich daje  siły w prowadzeniu nowej Parafii i głoszeniu Słowa Bożego dla jej mieszkańców.

Bóg zapłać za wszelkie dobro!

 

              Ryszard Jabłonowski                                     Bartosz Niezborała

    Przewodniczący Rady Gminy Drawsko               Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, 31.07.2022 r.

  


Galeria:

DSC_0003.JPG DSC_0014.JPG DSC_0035.JPG DSC_0060.JPG DSC_0101.JPG DSC_0104.JPG DSC_0106.JPG DSC_0122.JPG DSC_0220.JPG DSC_0227.JPG DSC_0230.JPG DSC_0236.JPG DSC_0239.JPG DSC_0241.JPG DSC_0243.JPG DSC_0251.JPG DSC_0279.JPG DSC_0286.JPG DSC_0297.JPG DSC_0302.JPG DSC_0306.JPG DSC_0323.JPG DSC_0325.JPG DSC_0333.JPG DSC_0347.JPG DSC_0350.JPG DSC_0352.JPG DSC_0357.JPG DSC_0365.JPG DSC_0366.JPG DSC_0371.JPG DSC_0372.JPG DSC_0382.JPG DSC_0387.JPG DSC_0402.JPG DSC_0414.JPG DSC_0418.JPG DSC_0457.JPG