Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach konkursu Granty PPGR


26 lipca 2022 r. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, przekazał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który miał na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Drawsko, na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie ww. konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku.

Do Urzędu Gminy Drawsko wpłynęły w tym okresie 42 wnioski, z czego 41 osób spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem. Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Drawsko został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został przyznany grant w wysokości 125 tysięcy złotych, na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Po zawarciu umowy o powierzenie grantu i przekazaniu przez CPPC środków finansowych na realizację zadania, przystąpiliśmy do wyłonienia dostawcy sprzętu. W efekcie zakupiono 41 laptopów producenta Dell, których wartość całkowita wyniosła 90.673,14 zł.

 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 


Konkurs grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 


Galeria:

banner_na_strone_PPGR.jpg DSC_0980.JPG DSC_0983.JPG DSC_0984.JPG DSC_0985.JPG DSC_0997.JPG DSC_1000.JPG DSC_1001.JPG DSC_1002.JPG DSC_1004.JPG DSC_1007.JPG DSC_1011.JPG DSC_1015.JPG DSC_1016.JPG

Pliki do pobrania: