Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko - jednogłośnie !!!


 

Podczas najważniejszej w roku sesji Rady Gminy Drawsko, w środę 15 czerwca br. radni udzielili Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Absolutorium jest wyrazem oceny działalności Wójta ze strony Rady Gminy i jest oceną końcową za dany rok. Jej przedmiotem jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przedstawił Radzie Gminy szczegółowy „Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2021”, który obejmował m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy, w szczególności realizację inwestycji, programów i strategii, uchwał rady gminy, współpracy, jednostek organizacyjnych. Znaczącym akcentem promocyjnym w roku 2021 była realizacja partnerskiego projektu "Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” w ramach którego zrealizowano szereg działań, m.in. wydano film promocyjny „Poczuj bliskość Puszczy Noteckiej” w trzech wersjach językowych, który został zaprezentowany podczas sesji. Raport umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną gminy i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie, co było możliwe podczas przeprowadzonej w następstwie debacie. W głosowaniu radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W/w raport dostępny jest na stronie BIP Gminy Drawsko

https://bip.gminadrawsko.pl/upload/files/2022-05-31-1f06d884ae-1raport_za_2021rkopia..pdf

Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2021 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko absolutorium z tytułu jego wykonania. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2021 r. przedstawionym przez Skarbnika Gminy Annę Zurman, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, głosowało jednogłośnie 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski w imieniu radnych pogratulował Wójtowi Gminy Drawsko  znakomitego wyniku głosowania składając podziękowania dla wszystkich współpracowników urzędu, sołectw, jednostek podległych.

„…Jednogłośne absolutorium to duży bodziec do dalszej pracy. Podziękowania należą się również wszystkim tym, którzy pracują na rzecz Samorządu Gminy Drawsko i za to im bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Idziemy dalej…” – powiedział Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko.

Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawili radni powiatu Zbigniew Piątek i Krystian Kawczyński.

Ponadto podczas sesji podjęto merytoryczne uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2022 r. (XL/266/2022)

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. (XL/267/2022)

- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2022/2023 (XL/268/2022)

-  zmiany uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Drawsko, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (XL/269/2022)

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XL/270/2022)

- negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy (XL/271/2022)

 

Link do pełnej relacji z sesji poniżej

https://youtu.be/hJe0QSkF8kY

Pełna treść uchwał zostanie opublikowana na www.bip.gminadarwsko.pl

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

  


Galeria:

TomaFot_10.jpg TomaFot_11.jpg TomaFot_12.jpg TomaFot_13.jpg TomaFot_14.jpg TomaFot_15.jpg TomaFot_18.jpg TomaFot_2.jpg TomaFot_20.jpg TomaFot_21.jpg TomaFot_24.jpg TomaFot_25.jpg TomaFot_31.jpg TomaFot_32.jpg TomaFot_37.jpg TomaFot_39.jpg TomaFot_5.jpg TomaFot_6.jpg TomaFot_7.jpg TomaFot_8.jpg TomaFot_9.jpg

Pliki do pobrania: