Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XL sesja Rady Gminy Drawsko


XL sesja on – line Rady Gminy Drawsko

 

Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Transmisja z obrad XL zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r.  o godz. 15.00 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
youtu.be/hJe0QSkF8kY

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego