Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Punkt informacyjno-doradczy Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD


Punkt informacyjno-doradczy Czarnkowsko- Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania dla mieszkańców gminy Drawsko dnia 14.01.2022 r. 
Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną, indywidualne doradztwo będzie świadczone przez Cz-T LGD w formie online w godz. 9:00- 11:00. 

Podczas spotkania mieszkańcy Państwa Gminy otrzymają możliwość bezpośredniego spotkania z pracownikami biura, a także uzyskania informacji m. in. o głównych zasadach przyznawania pomocy, zasadach oceniania i wyboru operacji ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji poszczególnych kryteriów oraz zasadach realizacji operacji.  


Galeria:

www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl tel. 67 344 16 53 (1).jfif