Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Nowe formularze wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy


Wójt Gminy Drawsko informuje, że od 3 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Formularz te został wprowadzony  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U.2021.2462).
formularz można pobrać pod linkiem:
 
https://gminadrawsko.pl/informacje/ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy
 
bip.gminadrawsko.pl/upload/files/2022-01-10-e531f76072-formularz_wniosku_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunkow_zabudowy.pdf
 
Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko