Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXXIV sesja Rady Gminy Drawsko


 

Smutnym akcentem – minutą ciszy, pamięci zmarłego śp. Edwarda Zydora, radnego Rady Gminy Drawsko kadencji 2002 – 2006 rozpoczął posiedzenie XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko  Ryszard Jabłonowski przewodniczący rady w dniu 7 grudnia 2021 r., w reżimie sanitarnym. Konieczności wymagały zmiany w tegorocznym budżecie, wynikające głównie z otrzymania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę ścieżek rowerowych Drawsko-Pęckowo-Piłka. Całkowita wartość zadania to ok. 1.900.000,00 zł. Konsekwencją wprowadzonych zmian była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033.

Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między sesjami poinformował o spotkaniach i wydarzeniach minionego okresu:

- 30 listopada – konferencja organizowana przez Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka dot. podsumowania przeprowadzonego w końcówce roku naboru oraz planowanej na przełom grudnia i stycznia drugiej oraz trzeciej edycji naboru w Rządowym Funduszu Polski Ład - Programie Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.  

- 1 grudnia konferencja organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego dot. konkursu organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

- 2 grudnia konsultacje Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów na terenie związku.

- 3 grudnia – spotkanie w Krzyżu Wlkp. z Burmistrzem Krzyża i Wielenia dotyczące gospodarowania odpadami.

- 3 grudnia – spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP Gminy Drawsko w sprawach przyszłorocznego budżetu i tematów organizacyjnych.

- 4 grudnia – II Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego Fudokan w Drawsku.

- 6 grudnia –pogrzeb śp. Edwarda Zydor, Radnego Rady Gminy Drawsko kadencji 2002-2006.

- 7 grudnia – spotkanie w Nadleśnictwie Potrzebowice dot. zamiany, wymiany gruntów pod drogi oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszu Leśnego.

Pozytywną informacją jest otrzymanie przez Gminę Drawsko 210 tys. zł w ramach ogólnopolskiego programu "Laboratoria Przyszłości" dla szkół Gminy Drawsko na pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Przyznana kwota dofinansowania została również wprowadzona podczas sesji do zmian w tegorocznym budżecie.

Przewodniczący Rady Ryszard Jabłonowski zapoznał radnych z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do biura rady: wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranych kwot pieniężnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dla Gminy Wyrzysk, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stanowiska Sejmiku potępiającego antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu.

Uchwały oraz transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Drawsko zamieszczone zostaną na www.bip.gminadrawsko.pl

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

  


Galeria:

_TTS1616.jpg _TTS1617.jpg _TTS1618.jpg _TTS1619.jpg _TTS1620.jpg _TTS1621.jpg _TTS1622.jpg _TTS1623.jpg _TTS1624.jpg _TTS1625.jpg _TTS1626.jpg _TTS1627.jpg _TTS1628.jpg