Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

W centrum Piłki trochę terenu jest, trzeba go zazielenić na fest!


 

W centrum Piłki kawałek terenu jest, trzeba go zazielenić na fest!

Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” w Piłce znalazło się w gronie laureatów otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś naszą wspólna sprawą”, w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowaliśmy zadanie publiczne pt. „W centrum Piłki kawałek terenu jest, trzeba go zazielenić na fest!” , kwota dofinansowania to 4.866,00 zł.

Celem projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy wjeździe do centrum wioski na działce nr 512, poprzez nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych oraz renowacja krzyża i ogrodzenia. Miejsce to jest specyficzne dla naszej społeczności, ponieważ stoi tam od niepamiętnych czasów krzyż, który wita przyjeżdżających do Piłki. To miejsce kultu religijnego, gdzie odbywają się Drogi Krzyżowe w okresie Wielkiego Postu i tradycyjnie procesja na Boże Ciało. Obszar ten został zniszczony przez nawałnicę 01.07.2012r.; rosnące wieloletnie sosny zostały połamane. Zadania polegały na odkopaniu i wyrwaniu pnii sosen, następnie zasypaniu dołów i ogólnym wyrówniniu terenu. Kolejnym działaniem było wykopanie dołów i wsypanie podłoża pod nasadzenia, a następnie zasadzenie zakupionch rośli ozdobnych (w tym miododajnych) i zabezpieczenie ich przed chwastami i utratą wilgotności poprzez rozłożenie kory. Końcowym etapem projektu było oczyszczenie i odmalowanie krzyża oraz ogrodzenia. W podjętych działaniach wspierali nas mieszkancy wsi, sołtys i strażacy OSP Piłka. Wolontariusze pracowali własnymi narzędziami.

Projekt zaktywizował naszych mieszkańców i pobudził do wspólnej pracy na rzecz wsi, wsparł naszą społeczność lokalną i doprowadził do rozwoju tożsamości wiejskiej. Nasze działania doprowadziły do zachowania dziedzictwa kulturowego i religijnego specyficznego dla naszego regionu, a to zaspokoiło zgłaszane potrzeby mieszkańców wsi Piłka.

 

Katarzyna Kołodziej

Prezes Stowarzyszenia “Piłka łączy pokolenia”

 


Galeria:

1 - logo-wow-2020-internet.png 2 - Samorząd Województwa Wielkopolskiego.jpg FB_IMG_1633611299315.jpg FB_IMG_1633611302160.jpg FB_IMG_1633611305120.jpg FB_IMG_1633714235526.jpg IMG_20210922_162039.jpg IMG_20210922_164442.jpg IMG_20210922_173026.jpg IMG_20210922_182550.jpg IMG_20210922_191416.jpg IMG_20211008_161409.jpg IMG_20211008_163127.jpg IMG_20211008_165703.jpg IMG_20211008_171241.jpg IMG_20211008_173542.jpg IMG_20211008_175558.jpg IMG_20211008_182929.jpg IMG_20211009_161535.jpg IMG_20211009_170059.jpg IMG_20211009_174836.jpg IMG_20211009_175300.jpg IMG_20211009_175304.jpg IMG_20211009_175701.jpg IMG_20211009_175954.jpg IMG_20211009_180000.jpg IMG_20211009_180801.jpg