Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXXIV sesja on line


XXIV sesja on – line Rady Gminy Drawsko
Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Transmisja z obrad XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
 
dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego