Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Czas na rozwijanie umiejętności informatycznych oraz aktywności fizycznej.


 

Czas na rozwijanie umiejętności informatycznych oraz aktywności fizycznej.

Już kolejny rok, starsi mieszkańcy wsi Kamiennik i pobliskich miejscowości, mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach informatycznych i fitness, w ramach inicjatywy  pt. „Bez barier - rozwijanie umiejętności informatycznych oraz aktywności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych”. Zadanie publiczne  realizowane jest przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem”, a wspierane przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego „Dofinansowanie, na rzecz działalności osób w wieku emerytalnym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Operacja polegała na przeprowadzeniu 25 zajęć informatycznych i fitness do 15 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Całkowity koszt zadania wynosił 3900,00 zł, w tym koszty kwalifikowane na prowadzenie zajęć fitness, zakup napojów i dysku 2200,00 zł, natomiast wkład osobowy na przygotowanie i prowadzenie zajęć informatycznych w ramach pracy wolontariatu wynosił 1700,00 zł.

Prowadzone zajęcia informatyczne i fitness w roku 2020 przyniosły pozytywny oddźwięk, dlatego na prośbę uczestników zajęć, o ich kontynuowanie powstał projekt w tym zakresie. Zadanie odpowiadało na potrzeby społeczności lokalnej, spotkań połączonych ze zdobywaniem wiedzy informatycznej i aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness i komputerowe. Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie jakości życia oraz wpłynęła na wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze działania powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

W ramach zadania przeprowadzono 2-godzinne zajęcia informatyczne i 1-godzinne zajęcia fitness w świetlicy wiejskiej w Kamienniku i na boisku sportowym ORLIK w Chełście, obszarze powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, cyklicznie przez siedem miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Zajęcia odbywały się w czwartki i piątki po popołudniu. Należy również podkreślić, że w związku z dużym zainteresowaniem kobiet ze wsi Chełst, zajęcia fitness w okresie letnim odbywały się na boisku sportowym ORLIK w Chełście.  Zatem odbiorcami zadania były grupy defaworyzowane, osoby starsze, powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne z opiekunami. Uczestnicy zajęć informatycznych pracowali samodzielnie przy laptopach, dlatego utworzone były dwie grupy 5-osobowe, gdyż Stowarzyszenie ma w posiadaniu pięć laptopów. Zajęcia prowadzone w odstępach dwutygodniowych umożliwiły osobom uczęszczającym na utrwalenie materiału w domu.

Zadanie to dotyczyło niedoinwestowanej społeczności wsi, wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych w wiedzę informatyczną i fizyczną, promowaniu aktywności osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, zapobieganiu wykluczenia z życia społecznego i zawodowego. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywnego spędzania czasu wolnego, do rozwoju edukacyjnego i aktywności osób z grupy defaworyzowanej. Przezwyciężenie barier w posługiwaniu się technologią informacyjną i komunikacyjną, zapewnienie równości szans edukacyjnych mieszkańców pochodzących z terenów wiejskich i umożliwienie im zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalsze życie, budowanie wizerunku i roli powiatu w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju informatycznego i aktywności fizycznej jest priorytetowe w obecnym czasie.

Kolejny raz uczestnicy zajęć informatycznych wraz z prowadzącą kierują serdeczne podziękowania do  Pani Renaty Szymańskiej, Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku, za udostępnienie Internetu w świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Dzięki jej uprzejmości i współpracy w świetlicy wiejskiej w Kamienniku, można przez cały rok korzystać bez ograniczeń z bezprzewodowego łącza internetowego.

 

Łucja Magdziarz

Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem”

 

 

    


Galeria:

IMG_20210624_200741.jpg IMG_20210624_200808.jpg IMG_20210624_200923.jpg IMG_20210624_200933.jpg IMG_20210624_200950.jpg IMG_20210624_201200.jpg IMG_20210624_203011.jpg IMG_20210624_203031.jpg IMG_20210701_201159.jpg IMG_20210708_201857.jpg IMG_20210708_201903.jpg IMG_20210708_201936.jpg IMG_20210708_202014.jpg IMG_20210708_203057.jpg IMG_20210708_203125.jpg IMG_20210708_203128.jpg IMG_20210722_201951_1.jpg IMG_20210722_202002.jpg IMG_20210722_202049.jpg IMG_20210722_202050.jpg IMG_20210722_202226.jpg IMG_20210722_202227.jpg IMG_20210722_202228.jpg IMG_20210729_200812.jpg IMG_20210805_202607.jpg IMG_20210805_202701.jpg IMG_20211014_191918.jpg logo_powiatu_czarnkowsko_trzcianeckiego.png Logo_stowarzyszenia_kwadrat.jpg Zajęcia_informatyczne — kopia.jpg