Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

35 tysięcy złotych na usuwanie azbestu z terenu Gminy Drawsko


W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Drawsko zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o przyznanie dotacji. Dofinansowanie w kwocie 35 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko”.

 

Celem realizacji zadania jest stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko. Operacja stanowi realizację pilotażowego "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drawsko na lata 2008-2032". Działania będą realizowane w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska poprzez m.in. zminimalizowanie pylenia.

 

Niebawem rozpocznie się gminny nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

 

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.

 

 

/-/ Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 


Galeria:

azbest.jpg ikona-wpisu-new2019.jpg