Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dofinansowanie dla stowarzyszenia „Piłka łączy pokolenia w Piłce”


22 lipca 2021 r. Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia w Piłce” znalazło się w gronie laureatów otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś naszą wspólna sprawą” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły 93 oferty, z których komisja pozytywnie zaopiniowała 38 ofert, w tym naszą pn. „W centrum Piłki kawałek terenu jest, trzeba go zazielenić na fest!”.

Realizacją tego zadania będzie uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy wjeździe do centrum wioski. Pierwszym zadaniem było usunięcie pni sosen i wyrównanie terenu. Kolejnymi działaniami będzie przygotowanie podłoża pod drzewa i krzewy, zasadzenie ich i zabezpieczenie przed chwastami poprzez rozłożenie kory. Końcowym etapem będzie oczyszczenie i odmalowanie krzyża i jego ogrodzenia.

Chcemy, aby efekt naszego działania miał wymiar społeczny, kulturowy i ekologiczny oraz pobudził mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz Piłki.

 

Katarzyna Kołodziej
Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia w Piłce”

 


Galeria:

242589847_2366751833457045_5038127863808336575_n.jpg 242733419_2366751796790382_1822848926186000511_n.jpg 242762744_2366751380123757_2693746599870694728_n.jpg 242768631_2366751886790373_7456180980658127764_n.jpg 242812277_2366751660123729_5247891048624362732_n.jpg 242813484_2366751700123725_2073660726390468867_n.jpg 242821784_2366752280123667_9085418606262630149_n.jpg 242830221_2366751943457034_8242800409341682004_n.jpg 242865186_2366751603457068_3905016057812065823_n.jpg 242867639_2366752063457022_3599342854640436089_n.jpg 242939973_2366752206790341_5347271114145650256_n.jpg