Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Oceń działalność LGD - ankieta


 W związku z ewaluacją końcową Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Dzialania  oceń poziom satysfakcji mieszkańców z działalności Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.

 Link wygenerowanego dla mieszkańców Gminy Drawsko na czas 10 dni:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6a4b27f5&&b=8b8689eca&&c=9fbfd38a