Gmina
Drawsko

Zajęcia informatyczne i fitness w Kamienniku


Rozpoczynają się kolejne bezpłatne zajęcia informatyczne i fitness-owe w świetlicy wiejskiej w Kamienniku

Zajęcia fitness-owe 11 czerwca (piątek) godz. 1930, zajęcia informatyczne 19 czerwca (sobota) godz. 1900 – 1 grupa i 24 czerwca (czwartek), godz. 1800 – 2 grupa

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika nie zaprzestaje w swoich  działaniach, dlatego już na początku stycznia 2021 roku złożył do Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego dwa wnioski o dofinansowanie w ramach zadań publicznych. Otóż udało się, otrzymaliśmy dofinansowanie na rzecz działalności osób w wieku emerytalnym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Pierwsze zadanie pt. „Bez barier - rozwijanie umiejętności informatycznych oraz aktywności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych”, na które umowę już Zarząd Stowarzyszenia podpisał, jest na rzecz osób w wieku emerytalnym –„Organizowanie przedsięwzięć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osóbniepełnosprawnych i/lub starszych” zadanie. Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu 25 godzin zajęć informatycznych i 25 fitness-owych do 15 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Zatem odbiorcami zadania będą grupy defaworyzowane, osoby starsze, powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne z opiekunami. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Całkowity koszt zadania wynosił 3700 zł. w tym koszty kwalifikowane na prowadzenie zajęć fitness-owych, zakup napojów i dysku - 2200 zł., natomiast wkład osobowy na prowadzenie zajęć informatycznych w ramach pracy wolontariatu wynosi 1500,00 zł. Należy podkreślić, że zajęcia dla uczestników są bezpłatne i nie będą pobierane żadne opłaty.

Drugie zadanie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie dotyczy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „Wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego o zasięgu ponadgminnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, zadania pt. „Na sportowo z pieczoną PYRĄ”. Inicjatywa będzie polegała na zorganizowaniu otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej na boisku wiejskim w Kamienniku o zasięgu ponadgminnym i stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców powiatu i gości, popularyzacja zdrowego stylu życia z pieczonym ziemniakiem na ognisku lub grillu. Zadanie planuje się zrealizować w wakacje 2021 roku na boisku wiejskim w Kamienniku. Termin otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej będzie podany w terminie późniejszym, a zależy od sytuacji epidemicznej w kraju. Całkowity koszt zadania wynosił 1900 zł. w tym koszty kwalifikowane na zakup nagród i napojów 700 zł., natomiast wkład osobowy na przygotowanie, przeprowadzenie zawodów sportowych i stoiska z pieczonym ziemniakiem oraz sprzątanie po imprezie, który będzie wykonany w ramach pracy wolontariatu wynosi 1200,00 zł.

Dzięki uprzejmości Pani Renaty Szymańskiej, Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku, w świetlicy wiejskiej w Kamienniku jest zainstalowany internet. Dlatego uczestnicy wraz z prowadzącą zajęcia informatyczne kierują serdeczne podziękowania za to, że mogą bez ograniczeń korzystać z intrnetu.

 

Łucja Magdziarz

Prezes Stowarzyszenia