Gmina
Drawsko

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej, ustanowiona w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucja, stworzona pod wpływem idei Oświecenia, czyniła poddanych państwa polskiego jego obywatelami, tworzyła z nich jeden naród. Regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była fundamentem pod rozwój nowoczesnego ustroju Rzeczypospolitej, regulowała funkcjonowanie państwa na różnych płaszczyznach – politycznej, gospodarczej, społecznej. Polska stała się monarchią konstytucyjną opartą o zasady zwierzchnictwa narodu, trójpodziału władzy i głosowania większością głosów. 

Tegoroczne majowe święto w Gminie Drawsko, podobnie jak w innych rejonach w kraju i na świecie, było obchodzone bardzo skromnie, w obowiązującym reżimie sanitarnym. Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Dziekan Dekanatu Wieleńskiego Proboszcz Parafii Drawsko Piotr Matuszewski. Podczas homilii porównał trudną historię narodu wybranego Izrael do historii Polski oraz nawiązał do potopu szwedzkiego i ślubowania Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 r. na Królową Polski.

Kwiaty przy Pomniku Wdzięczności w Drawsku złożyli:

- Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko z Anną Fręś Sekretarzem Gminy Drawsko i Bogumiłą Wyrwą Zastępcą Skarbnika Gminy Drawsko,

- Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko z Edwardem Wiewiórką i Ireneuszem Pikulą Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Drawsko,

- Agnieszka Giś po. Sołtysa wsi Drawsko i Zbigniew Heft Członek Rady Sołeckiej Wsi Drawsko,

- Jan Matuszczak – Komendant Zarządu Gminnego OSP,  Roman Madaj Zastępca Prezesa Zarządu Gminnego OSP, Artur  Matuszczak Członek Zarządu Gminnego OSP,

- Zygmunt Sysiak i Henryk Kolasiński – Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z terenu Gminy Drawsko.

„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Sejm Republiki Litewskiej oraz Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślając wagę aktu z 1791 roku, dla narodów polskiego i litewskiego, oddaje cześć nowoczesnemu dziedzictwu konstytucjonalizmu i wyraża przekonanie, że zarówno Konstytucja 3 Maja oraz wspólne idee stały się podstawą politycznej tożsamości spadkobierców Rzeczpospolitej Obojga Narodów”  - rocznicę tą podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 r. o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

         230 lat uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które łączy Polskę i Litwę pozwala nam Polakom czuć się blisko narodu litewskiego. Od prawie dwóch lat Gmina Drawsko zaprzyjaźniona jest z Samorządem Litewskim Lazdijai. W roku 2019 delegacja Samorządu Gminy Drawsko odwiedziła po raz pierwszy Litwę, a miesiąc później odbyła się już rewizyta delegacji litewskiej na terenie Gminy Drawsko, gdzie jednym  z punktów wizyty było spotkanie z dyrekcja i uczniami Szkoły Podstawowej w Chełście. W ramach zaprzyjaźnionych kontaktów Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełście Mariusz Niezborała przygotował na to święto specjalne życzenia dla Samorządu Lazdijai.

         W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z udziałem Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Litwy Gitanasa Nausėdy odbyło się uroczyste posiedzenie Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej. Warto przypominać sobie wartości zawarte w polskim akcie prawnym, które mają charakter uniwersalny i ponadczasowy. Ten historyczny dokument jest dla nas symbolem i dowodem obywatelskiej mobilizacji i odpowiedzialności za Ojczyznę. Majowe święto jest więc dla nas powodem do radości i dumy, ale i do głębokiej refleksji.  

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

 

  


Galeria:

1.JPG 10.jpg 11.jpg 12.JPG 13.JPG 14.jpg 15.JPG 16.jpg 17.JPG 18.JPG 19.jpg 2.JPG 20.JPG 21.jpg 22.jpg 23.JPG 25.JPG 27.jpg 28.jpg 29.jpg 3.JPG 30.jpg 31.jpg 33.JPG 34.JPG 35.JPG 36.JPG 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.JPG 9.JPG