Gmina
Drawsko

Ważny komunikat dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego


Drawsko, 17.02.2021r.

Szanowni Rolnicy

Uprzejmie informujemy, że w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego, tak jak w każdej innej sprawy załatwianej w Urzędzie Gminy Drawsko, można dokonać uzgodnień z pracownikiem zajmującym się tematem-telefonicznie, a tylko w wyjątkowej sytuacji,
z zachowaniem wszystkich środków reżimu sanitarnego, osobiście w siedzibie urzędu t.j. w sali sesyjnej lub w punkcie przy Banku Spółdzielczym.

Przypominamy, że z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 urząd funkcjonuje w formule bezpośredniej obsługi interesanta tylko w niezbędnych przypadkach.

Zwrot podatku akcyzowego prowadzi Pani Karolina Borkowska Podinspektor UG Drawsko tel. 67 2569128 wew. 138

Wykaz telefonów do Urzędu Gminy Drawsko znajduje się przy skrzynce podawczej obok Banku Spółdzielczego, w punkcie w sali sesyjnej oraz jest ogólnodostępny na stronie www i BIP.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie do 28.02.2021r.

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 


Galeria:

web_informacja.jpg