Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dodatki mieszkaniowe


 

DODATKI MIESZKANIOWE - ZMIANY

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. obowiązują  przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto z dniem od 1 lipca 2021 r. zmienią się ogólne zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych i dopłat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku pod nr telefonu 67/2569137.

 

Wioletta Krysztofiak

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawsku