Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Sołectwo Kawczyn i Chełst Liderami Wielkopolskiej Odnowy Wsi


     
 
1 grudnia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Jędrzejewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Liderom Wielkopolskiej Odnowy Wsi w ramach IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.
Konkurs miał na celu ocenę aktywności grup odnowy wsi działających w programie oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw wyróżniających się aktywnością. Powołana przez Zarząd kapituła konkursu dokonała oceny aktywności sołectw w oparciu o analizę:
-liczby przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach, także tych bez udziału środków programu,
- udziału sołectw w konkursach dotacyjnych „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”,
- stopnia sformalizowania grupy odnowy wsi (działanie w formie stowarzyszenia),
- planowania rozwoju w sołectwie (sołecka strategia rozwoju).
Tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz nagrodę w wysokości 3.000 zł dla sołectwa Kawczyn i wyróżnienie dla sołectwa Chełst, sołtysom wsi Emilowi Jackowskiemu i Sławomirowi Michałowskiemu, wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.
Obecny podczas uroczystości Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała podziękował sołtysom za dotychczasowy wkład własny i działania na rzecz odnowy i rozwoju wsi.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

    


Galeria:

128566069_2787207434887749_7564143185012051690_n (1).jpg 128566069_2787207434887749_7564143185012051690_n.jpg 128578307_2787207504887742_1236069074937282761_n.jpg 128995449_2787207571554402_1911673728813255327_n.jpg 129009752_2787207534887739_7863722088528663357_n.jpg