Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku


Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2020 roku” - część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dofinansowanie w kwocie 24.283,00 stanowi 100% kosztów zadania i zostało przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu: hełmów strażackich i masztu oświetleniowego, wykorzystywanego w akcjach strażackich oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Umowę w przedmiotowej sprawie podpisał Prezes OSP Drawsko Paweł Matuszczak i Skarbnik OSP Drawsko Arkadiusz Kijek.

Podczas podpisania umowy obecny był również Adam Bogrycewicz - Radny Sejmiku Wielkopolskiego, który wsparł jednostkę w pozyskaniu dotacji – za co serdecznie dziękujemy.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych


Galeria:

2.png received_791038261745704.jpeg