Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Wyjaśnienia w sprawie możliwości zorganizowania pomocy dla osób w kwarantannie i izolacji domowej


Informacja dla osób przebywających w kwarantannie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku ( GOPS ) informuje mieszkanców Gminy Drawsko, iż dane o osobach przebywającyh w kwarantannie i izolacji domowej przekazywane są przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną systematycznie.
Do osób wykazanych przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku wysyła na bieżąco informacje w postaci sms-owej, na podany przez osobę numer telefonu, o możliwości zgłoszenia potrzeby pomocy.
W przypadku rodzin zamieszkałych pod jednym adresem wysyłany jest jeden sms.
Ze względu na rosnącą liczbę osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej pracownicy GOPS nie są w stanie skontaktować się ze wszystkimi osobiście. Ze względów informacyjnych -  prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymanego sms-a.

W przypadku przesłania informacji o zgłoszeniu pomocy, pracownik socjalny GOPS skontaktuje się ze zgłaszającym telefonicznie, w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia osoby/ rodziny wsparciem.

Jednocześnie informuje, że osoby przebywające w kwarantannie oraz izolacji domowej, takiego zgłoszenia mogą dokonać również poprzez aplikację kwarantanna. Korzystanie z aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdują się pod adresem:  www.gov.pl/kwarantannadomowa

 

Jednocześnie nadal prowadzona jest akcja „Wspieraj Seniora”
„Wspieraj Seniora” to program ministerialny, z którego mogą skorzystać Seniorzy, którzy nie mogą lub nie mają pomocy w zrealizowaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w czasie panującej pandemii.

Senior może zadzwonić na infolinię: 22 505 11 11. Zgłoszenie trafi wówczas do naszej gminy, pracownik GOPS zweryfikuje zgłoszenie i następnie skontaktuje się z Seniorem.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia a w szczególnych przypadkach ( tj. brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej ) osoby poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia z programu polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Istotna informacja - Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

Jeśli nadal istnieją wątpliwości, co do organizacji pomocy dla osób będących w kwarantannie i izolacji domowej, zapraszamy do indywidualnego kontaktu telefonicznego.
Pracujemy codziennie w dni robocze poniedziałek – 8.00 – 16.00 oraz wtorek – piątek 7.00-15.00 pod numerem telefonu 67 2569137.

Wioletta Krysztofiak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku