Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Umowy na realizację inwestycji - PODPISANE!


 

23 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsko miało miejsce podpisanie umów na realizację zadań:
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę obu inwestycji – firmę VIABUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Walkowicach.

Zakończenie realizacji przedmiotu robót nastąpi do dnia 30.11.2020 roku.

Inwestycje są możliwe do wykonania dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Wkład własny gminy

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko,

255 043,39

204 034,00

51 009,39

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko.

212 505,87

170 004,00

42 501,87

 

 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 


Galeria:

DSC_1024.JPG DSC_1026.JPG DSC_1031.JPG DSC_1033.JPG DSC_1035.JPG DSC_1037.JPG DSC_1038.JPG DSC_1041.JPG