Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

USC


Informacje ogólne

Urząd Stanu Cywilnego w Drawsku ul. Powstańców Wlkp.121 64-733 DRAWSKO Sprawy mieszkańców gminy Drawsko dotyczące urodzin, małżeństwa i śmierci, oraz ewidencji...

Główne zadania

Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie akt stanu cywilnego: rejestracja urodzeń, rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych, rejestracja zgonów,...

facebook