Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Urząd Gminy


Dane teleadresowe

Strona Internetowa. Bulietyn Informacji Publicznej. REGON: 570791075 NR KONTA: 75 8960 0003 0000 2121 2000 0010 BS Wieleń UWAGA! Jawny rejestr zbiorów dostępny jest do...

Władze gminy

Władze Gminy Drawsko Wójt – Marek Tchórzka Sekretarz/Zastępca Wójta – Anna Fręś Skarbnik-Anna Zurman

Struktura urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Drawsku - plik do pobrania poniżej:

Wykaz stanowisk

WYKAZ STANOWISK URZĘDU GMINY DRAWSKO I. REFERAT FINANSOWY (I piętro) IMIE I NAZWISKO...

Profilaktyka antyalkoholowa

Informacja o działalności profilaktycznej na rzecz osób uzależnionych. Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia prowadzi pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich...

facebook