Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Urząd Gminy


Dane teleadresowe

GMINA DRAWSKO ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko NIP: 763-20-87-298 URZĄD GMINY W DRAWSKU ul. Powst. Wlkp. 121 64-733 Drawsko NIP: 763-11-32-393 tel. (67) 256 91 28 fax (67) 25 691...

Władze gminy

Władze Gminy Drawsko Wójt – Marek Tchórzka Sekretarz/Zastępca Wójta – Anna Fręś Skarbnik-Anna Zurman

Struktura urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Drawsku - plik do pobrania poniżej:

Wykaz stanowisk

WYKAZ STANOWISK URZĘDU GMINY DRAWSKO I. REFERAT FINANSOWY (I piętro) IMIE I NAZWISKO...

Profilaktyka antyalkoholowa

Informacja o działalności profilaktycznej na rzecz osób uzależnionych. Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia prowadzi pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich...

facebook