Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Profilaktyka antyalkoholowa


 Informacja o działalności profilaktycznej na rzecz osób uzależnionych.
 
         Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia
prowadzi pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 
                        Pełnomocnik Wójta Gminy Drawsko
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                             Pani Jadwiga Dziubała.
                                      Dyżury pełni :
                                   Wtorek 10ºº - 13ºº
                                 Czwartek 13ºº - 17ºº
                                    Tel. 795 435 690
 
                Psycholog Pani Grażyna Dzikowska
                                      Dyżury pełni:
                        Pierwszy poniedziałek miesiąca
                                        10ºº - 15ºº
 
 Terapeuta uzależnień Pan Wojciech Konstenski
                                      Dyżury pełni:
                          Drugi poniedziałek miesiąca
                                        16ºº - 20ºº
 
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    
                              Alkoholowych
Skład:
1. Jadwiga Dziubała – Przewodnicząca komisji
2. Marzanna Dymek – Zastępca przewodniczącej komisji
3. Dorota Fabiszak – Członek komisji
4. Małgorzata Ćwiertnia – Członek komisji
5. Jerzy Kłos – Członek komisji
 
 
Komisja obraduje nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w miarę potrzeb.
                           Komisja realizuje program:
Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko.
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1625
Data wytworzenia: 07-12-2016, 14:52:28 przez Administrator
Opublikowano: 07-12-2016, 14:53:39 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook