Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Położenie


Położenie

Gmina Drawsko jest gminą wiejską, zlokalizowaną w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Od północy graniczy z gminą Krzyż, od wschodu z gminą Wieleń, od południa z gminą Sieraków w powiecie międzychodzkim oraz z gminą Wronki w powiecie szamotulskim, a od zachodu z gminą Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim. Północną granicę wyznacza rzeka Noteć.
 
 
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 162,95 km2 przy rozciągłości południkowej 8’58’’ (52o43’32’’- 52o52’30’’) i rozciągłości równoleżnikowej 15’15’’ (15o53’40’’- 16o08’55’’).
Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Połączenia krajowe umożliwia droga wojewódzka nr 181 Drezdenko – Czarnków oraz droga nr 133 Chełst – Kamiennik – Kwiejce – Kwiejce Nowe, nr 135 Borzysko Młyn – Piłka – Marylin – Miały (w gminie Wieleń), przecinając Puszczę Notecką stanowi „otwarte drzwi” do i z Poznania. Stacja PKP w Krzyżu Wlkp. (w odległości 3 km od Drawska) oraz stacja PKP w Drawskim Młynie dają możliwość połączenia z Piłą, Bydgoszczą, Gorzowem Wlkp., Poznaniem, Szczecinem, Warszawą czy Berlinem. Gmina Drawsko – gmina wiejska, zajmuje ogólnie powierzchnię 162,9 km2, liczba ludności wynosi 6.000 (stan na dzień 06.06.2010 r.). Cała gmina to 12 wsi sołeckich: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Marylin, Chełst, Kawczyn, Kamiennik, Kwiejce, Kwiejce Nowe, Pełcza, Moczydła. Na terenie znajduje się 7 leśnictw oraz osady.
Obszar gminy położony jest częściowo w strefie chronionego krajobrazu, stąd przynależność do obszaru Natura 2000 - Europejskiej Sieci Ekologicznej, sieci obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej – Puszcza Notecka PLB 3015. Podstawą prawną ochrony przyrody dla Gminy Drawsko jest Dyrektywa Ptasia. Lasy zajmują 62,5% powierzchni gminy. Taka struktura wskazuje, iż Gmina Drawsko to gmina z przewagą walorów naturalnych. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe wpłynęły na rozwój takich dziedzin gospodarki, jak turystyka i rolnictwo.
  

Dane GUS.


Wyświetleń strony: 7965
Data wytworzenia: 03-05-2014, 14:01:49 przez Administrator
Opublikowano: 03-05-2014, 14:02:04 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 20-03-2018, 10:14:57 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook