Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Podatki


Podatek leśny

Urząd Gminy Drawsko...

Podatek od nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128 fax: 672569135...

Podatek rolny

Poniżej znajdują się do pobrania wzory formularzy w sprawie deklaracji oraz informacji odnośnie podatku rolnego.

Opłata od posiadania psów

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców...

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128 fax:...

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej

Urząd Miasta Czarnków Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków tel.:67/255-25-00 faks...

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji

Urząd Miasta Czarnków Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków tel.:67/255-25-00 faks...

Ulgi, umorzenia i odroczenia uznaniowe w podatkach i opłatach lokalnych

Urząd Miasta Czarnków Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków tel.:67/255-25-00 faks...

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128 fax:...

Opłata skarbowa

Urząd Miasta Czarnków Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków tel.:67/255-25-00 faks...

facebook