Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Nieruchomości, budownictwo, planowanie przestrzenne


Podział nieruchomości - informacja ogólna

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Podział nieruchomości na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28...

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Rozgraniczanie nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Ustalenie warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/25 69 128 faks...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki lub terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dokonywanie zamiany nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości - informacja ogólna

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości na okres do 3 lat

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

facebook