Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Główne zadania


Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie akt stanu cywilnego:
 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych,
 • rejestracja zgonów,
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego,
 • nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji innych USC i postanowień sądowych,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • zmiana imion i nazwisk,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej,
 • wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności do zawarcia konkordatowego związku małżeńskiego,
 • prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 • transkrybowanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do ksiąg krajowych,
 
 W zakresie ewidencji ludności:
 
 1. prowadzenie ewidencji ludności:
 • zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowania urodzonego dziecka,
 • rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska,
 • rejestracja danych o obywatelstwie,
 • rejestracja danych o zgonie osoby.
 1. prowadzenie rejestru wyborców:
 2. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
 • decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców. 
 1. wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

 

W zakresie dowodu osobistego:
1.     wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
2.  dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego:
a)      wniosek o wydanie dowodu osobistego
b)      dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm
c)      inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości
d)     skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński)
e)      odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński)
f)       poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Gminy - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).
3.      dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego:
a)      wniosek o wydanie dowodu osobistego
b)      dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm
c)      dowód osobisty
d)     odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany danych)
e)       poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Gminy - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

 

1.      prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,    
2.      udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


Wyświetleń strony: 2648
Data wytworzenia: 21-05-2014, 11:59:12 przez Administrator
Opublikowano: 21-05-2014, 11:59:55 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook