Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Dokumenty strategiczne


Statut gminy

Statut Gminy Drawsko Poniżej pobierz statut Gminy Drawsko.

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Drawsko. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Regulamin pracy

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko Na podstawie art. 104 § 1, 104¹, 104²,...

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dostępne są na stronie: http://drawsko.e-mapa.net/

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024

facebook