Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Baza turystyczna


Środowisko naturalne

ŚRODOWISKO NATURALNE ATUTY: § rzeka Noteć i Dolina Noteci; § położenie w strefie chronionego krajobrazu; § bogactwo runa leśnego (w szczególności różne...

Baza noclegowa

Baza Noclegowa Gminy Drawsko Ośrodek Wypoczynkowy „Dom Sportowca” w Kwiejcach Ośrodek od 2009 r. znajduje się w administrowaniu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka...

Baza gastronomiczna

BAZA GASTRONOMICZNA GMINY DRAWSKO Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej na trenie gminy możliwy jest poprzez dalszy dynamiczny rozwój gospodarstw agroturystycznych w...

facebook