Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Obwieszczenie w sp. projektu uproszczonego planu urządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U 2014 poz. 1153 j.t) informuję, że Starostwo Powiatowe w Czarnkowie przystąpiło do sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów dla wsi Drawsko, gm. Drawsko na lata 2015-2024. Projekty uproszczonych planów urządzania lasów zostają z dniem 10 marca 2015r. wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pok. nr 19. Zainteresowani właściciele lasów w terminie 30 dni od daty wyłożenia planu mogą składać zastrzeżenia i...

09-03-2015 więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które będzie prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile w dniu 25 marca 2015 r. w godzinach 10:00 - 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali szkoleniowej nr 1 (parter) w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Pile. Agnieszka Zaremba - Specjalista ds. Funduszy Europejskich Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2 (pok. nr 11), 64-920 Piła tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl...

06-03-2015 więcej

XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej. Do projektu mogą...

06-03-2015 więcej

Informacja dotycząca projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajńskie, Piła"

W IV kwartale 2014 SGiPN przystąpiło do realizacji projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –...

06-03-2015 więcej

Przygotowania do obchodów XXV - lecia drawskiego samorządu

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju - XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Wzorem uroczystości sprzed 5 lat, Samorząd Gminy Drawsko rozpoczął przygotowania obchodów rocznicy XXV-lecia odrodzenia samorządności. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Drawsko – Marek Tchórzka, który na wstępie poinformował, że...

06-03-2015 więcej

Zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403, z późn. zm.). 1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim...

03-03-2015 więcej

Marek Tchórzka Prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Dnia, 5 lutego 2015 r. na przystani wodnej w Nakle nad Notecią odbyło się XXVIII Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Było to zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich liczy 21 członków, w tym zwyczajnych: gmina Barcin, gmina Białe Błota, miasto Czarnków, gmina Drawsko, gmina Stare Kurowo, miasto i gmina Ujście, miasto i gmina Drezdenko, miasto i gmina Krzyż Wlkp., miasto i gmina Wieleń, gmina Złotniki Kujawskie, miasto i gmina Nakło nad Notecią, gmina...

03-03-2015 więcej

Siłownia zewnętrzna w Drawsku już uruchomiona!

W Drawsku, z inicjatywy społecznej oraz ciężkiej pracy kilkunastu wolontariuszy udało się wybudować siłownię zewnętrzną, która została sfinansowana ze środków unijnych w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013/2014. Wartość realizacji inwestycji wyniosła 40.077,60 zł, w tym środki unijne 31.980,00 zł. Pozostałą wartość projektu w wysokości 8.097,60 zł, stanowił wkład własny niepieniężny złożony z pracy wolontariuszy oraz...

02-03-2015 więcej

facebook