Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Szacowanie strat spowodowanych suszą

Informacja ! W związku z szacowaniem przez Gminną Komisję strat spowodowanych suszą prosi się zainteresowanych rolników o składanie wniosków. Wniosek powinien zawierać nr działki, powierzchnię, rodzaj uprawy, proponowany procent strat, podpis rolnika, numer telefonu. Wnioski można składać na I piętrze w Urzędzie Gminy w Drawsku do dnia 25.08.2015 r. do godz. 15.00. .

20-08-2015 więcej

Szkoła wolna od uzależnień

Szanowni Państwo, Nasza firma rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół: "AFS- Szkoła Wolna od Uzależnień". Jego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem naszej pracy będzie innowacyjna platforma umożliwiająca bieżący monitoring stanu uzależnień wśród uczniów danej jednostki. W związku z powyższym prosimy Państwa o wsparcie w promocji oraz uczestnictwo w projekcie. Państwa pozycja oraz autorytet z pewnością pozwolą na dotarcie do...

19-08-2015 więcej

Turniej o Puchar Premiera RP

Więcej informacji pod linkiem: www.turniejorlika.pl/index.php

19-08-2015 więcej

konsultacje społeczne z Cz-Trz LGD

Zdecyduj, jak zmieni się Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania! Chcesz decydować o tym, na co wydawane są środki unijne w ramach działalności LGD? Przyjdź na spotkanie, porozmawiaj z nami i włącz się w planowanie nowej strategii. Wspólnie określmy cele i zaplanujmy przyszłość LGD w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Rozpoczęliśmy przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad nowym dokumentem, który określi kierunek działań Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie...

18-08-2015 więcej

Orkiestra Dęta w Gminie Drawsko! Zapisz się!

Szanowni Państwo! Perspektywa finansowa funduszy europejskich 2014-2020 stwarza nowe możliwości w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Jedną z wielu szans, z których zamierza skorzystać samorząd Gminy Drawsko są działania w sferze kultury, w tym plany utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminy Drawsko. Przed podjęciem działań chcielibyśmy rozeznać rzeczywiste zainteresowanie wśród młodzieży, aby zapoczątkowane przedsięwzięcie było możliwe do pełnej realizacji. W związku z powyższym prosimy osoby chętne do utworzenia...

18-08-2015 więcej

Wypełnij ankietę!

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 Szanowni Państwo, Gmina Drawsko przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu Strategii jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków jej dalszego rozwoju. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta dostępna w formie elektronicznej pod linkiem...

18-08-2015 więcej

Festyn w Kamienniku - relacja

,,W Kamienniku na koniku ’’- relacja z festynu - 2015 '' Dobra wspólna zabawa to iść za - marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - ewig - usque ad finem !!! W bieżącym roku wcześniej niż zwykle odbył się festyn w Kamienniku. W dniu 18.07.2015r. na boisku wiejskim od rana trwały prace przygotowawcze przed rozpoczęciem festynu. Wszyscy z niepokojem spoglądali w niebo, gdyż prognozy pogody na ten dzień nie były optymistyczne. Jednak jak co roku pogoda dopisała i utrzymała się do samego końca festynu. O godzinie 15.00 rozpoczęto mecz piłki nożnej...

18-08-2015 więcej

facebook