Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Pomoc dla rolnika!

W związku z pożarem w dniu 1.01.2016 r. w gospodarstwie rolnym p. Zbigniewa Graś zam. Moczydła zwracamy się z prośbą o pomoc w wykarmieniu zwierząt. Potrzebne są baloty siana lub sianokiszonki. Wszystkimi pracami organizacyjnymi kieruje p. Henryk Kolasiński tel. 722 323 229 i sołtys wsi Moczydła – p. Marian Kowal tel. 506 612 462. Za każdą, choć najmniejszą pomoc bardzo dziękujemy!

04-01-2016 więcej

Powstanie Wielkopolskie w smartfonie

27 GRUDNIA - Powstanie Wielkopolskie w smartfonie Wydarzenia, które miały miejsce w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. chwalebnie zapisały się na kartach polskiej historii. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie jest świadectwem niezłomnej walki o wolność i własną tożsamość. Przykładem narodowego zrywu, który zakończył się sukcesem, a który dość marginalnie funkcjonuje w historycznej wyobraźni przeciętnego Polaka. Chcesz zdobyć ciekawe informacje o Powstaniu Wielkopolskim? Chcesz odkryć miejsca z nim związane? Chcesz poznać historie ludzi wałczących za naszą...

31-12-2015 więcej

Spotkanie wigilijne w Sołectwie Kawczyn - relacja

Wigilia to magiczny czas. Czas pięknych tradycji, podniosłego nastroju oraz spotkań z bliskimi. Takie spotkanie wigilijne miało miejsce w sobotnie popołudnie, 19 grudnia 2015r., w Sali Wiejskiej w Kawczynie. Naszą wigilię rozpoczęliśmy Słowem Bożym, które wygłosił ks. Bogdan Łukuć. Życzenia świąteczne przekazał również Wójt Gminy, pan Marek Tchórzka. Zgodnie z tradycją Bożonarodzeniową obecni złożyli sobie nawzajem życzenia i podzielili się opłatkiem. Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu wyrazili swoją radość i zadowolenie. Podczas spotkania nie...

30-12-2015 więcej

Nieodpłatna pomoc prawna!

Szanowni Państwo! Od początku roku 2016 na terenie całej Polski, w tym również na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zacznie funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, w oparciu o przepisy powyższej...

30-12-2015 więcej

Obw. Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko - wybory uzupełniające w Drawskim Młynie

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 28 grudnia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie zarządzonych na dzień 17 stycznia 2016 roku Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko w wyborach uzupełniających do Rady Gminy...

29-12-2015 więcej

Obw. Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej - wybory uzupełniające w Drawskim Młynie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 23 grudnia 2015r. o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r. Na podstawie art. 182 §1 ust. 2, 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Drawskim Młynie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016 r. w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie w następującym składzie: 1. Zbigniew Wojciech Łuczak 2....

29-12-2015 więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024

Szanowni Państwo Proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 dobiega końca. Po wielu konsultacjach: ankietach, spotkaniach, wywiadach opracowano dokument, który zawiera wizję, misję i cele strategiczne, jakie pragniemy zrealizować w perspektywie kilku najbliższych lat. W załączeniu przedstawimy Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Drawsko, który ostatecznie jest uzgadniany przez pracowników urzędu i zostanie przedstawiony do akceptacji Radnym Rady Gminy Drawsko w dniu 30.12.2015r. Z poważaniem, Marek Tchórzka Wójt Gminy...

23-12-2015 więcej

24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy w Drawsku nieczynny!

U W A G A ! Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko Nr 99/2015 z dnia 24 listopada 2015r. informuję, że w Urzędzie Gminy w Drawsku dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 26 grudnia 2015r. przypadający w sobotę. (podst. prawna - art. 130 § 2. Kp). Kierownik ref. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

23-12-2015 więcej

Zmiany w 1% podatku oraz w darowiznach zbieranych w internecie

W sierpniu 2015 prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego, wolontariacie i fundacjach, która weszła w życie 9 listopada br. Z tej ustawy wynikają zmiany w zbieraniu 1%. Wprawdzie czekamy jeszcze na rozporządzenie, które te zmiany doprecyzuje, ale już teraz zachęcam do lektury oraz komentowania artykułu 1% dla kogo i na jakich zasadach na stronie: Koordynator Projektu https://fanimani.pl/blog/1-dla-kogo-i-na-jakich-zasadach/ Najważniejsza z tych zmian uderzy w mniejsze organizacje, które nie posiadają statusu OPP i dotychczas...

21-12-2015 więcej

facebook