Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw pn. „Co eksporter wiedzieć powinien?”. Podczas spotkań eksperci przedstawią zagadnienia związane z opracowywaniem strategii eksportowej, pozyskiwaniem funduszy europejskich w latach 2014-2020, a także analizy dostępu do rynku niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego i skandynawskiego. Organizatorem tegorocznych spotkań w Poznaniu, Lesznie, Gostyniu, Koninie i Kaliszu Wielkopolsce jest Stowarzyszenie Gmin i...

21-08-2015 więcej

Wypełnij ankietę!

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 Szanowni Państwo, Gmina Drawsko przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu Strategii jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków jej dalszego rozwoju. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta dostępna w formie elektronicznej pod linkiem...

21-08-2015 więcej

konsultacje społeczne z Cz-Trz LGD

Zdecyduj, jak zmieni się Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania! Chcesz decydować o tym, na co wydawane są środki unijne w ramach działalności LGD? Przyjdź na spotkanie, porozmawiaj z nami i włącz się w planowanie nowej strategii. Wspólnie określmy cele i zaplanujmy przyszłość LGD w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Rozpoczęliśmy przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad nowym dokumentem, który określi kierunek działań Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie...

21-08-2015 więcej

Szacowanie strat spowodowanych suszą

Informacja ! W związku z szacowaniem przez Gminną Komisję strat spowodowanych suszą prosi się zainteresowanych rolników o składanie wniosków. Wniosek powinien zawierać nr działki, powierzchnię, rodzaj uprawy, proponowany procent strat, podpis rolnika, numer telefonu. Wnioski można składać na I piętrze w Urzędzie Gminy w Drawsku do dnia 25.08.2015 r. do godz. 15.00. .

20-08-2015 więcej

Szkoła wolna od uzależnień

Szanowni Państwo, Nasza firma rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół: "AFS- Szkoła Wolna od Uzależnień". Jego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem naszej pracy będzie innowacyjna platforma umożliwiająca bieżący monitoring stanu uzależnień wśród uczniów danej jednostki. W związku z powyższym prosimy Państwa o wsparcie w promocji oraz uczestnictwo w projekcie. Państwa pozycja oraz autorytet z pewnością pozwolą na dotarcie do...

19-08-2015 więcej

Turniej o Puchar Premiera RP

Więcej informacji pod linkiem: www.turniejorlika.pl/index.php

19-08-2015 więcej

facebook