Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Relacja z akcji "Kocham Cie życie"

III EDYCJA AKCJI PROZDROWOTNEJ „KOCHAM CIĘ, ŻYCIE” Dnia 18 października 2015r. na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. zrealizowana została akcja prozdrowotna „Kocham Cię, Życie’. Organizatorami byli: Zespół Szkół oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”. Rolę gospodarzy akcji pełniły: Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog szkolny oraz Krystyna Kulska – prezes Stowarzyszenia. Tego dnia mieszkańcy miasta i gminy Krzyż Wlkp. oraz gmin ościennych mieli możliwość...

21-10-2015 więcej

Projekt - Odkrywamy mocne strony naszego regionu

W roku szkolnym 2015/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Chociszewskiego w Chełście będą realizować projekt „Odkrywamy MOCne strony naszego regionu”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Dzieci z klas IV-VI przez kilka najbliższych miesięcy poznają nowoczesne i ekologiczne źródła energii. Podczas wyjazdów uczniowie poznają elementy kultury i najważniejsze zabytki architektury lokalnej. Pomysłodawczyniami i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są p.Paula Urban i...

21-10-2015 więcej

6-10 listopada Kwiejce - Ogólnopolskie Forum Promocji Zdrowia!

W dniach 6-10 listopada 2015 r. w Kwiejcach odbędzie się Ogólnopolskie Forum Promocji Zdrowia pt. . „Życie z chorobą reumatyczną nie musi boleć” (dokładny termin, miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym czasie). Spotkanie zgromadzi członków Koła WAMO i członków Stowarzyszenia Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko, również przedstawicieli Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych, chorych na Choroby Reumatyczne z całej Polski. Honorowych członków Koła WAMO oraz zaproszonych gości –...

21-10-2015 więcej

Nie pal śmieci!!!

NIE PAL ŚMIECI – NIE TRUJ! Niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych, na wolnym powietrzu oraz w przestarzałych spalarniach to główne źródła toksycznych dioksyn w środowisku naturalnym. Nie pal śmieciami jesienią – nie truj! Problem dotyczy zarówno środowisk miejskich jak i wiejskich. Zawierające dioksyny produkty spalania odpadów i środki ochrony roślin przedostają się z powierzchni gleby do wód gruntowych i płodów rolnych, a w dalszej kolejności do organizmów zwierząt...

20-10-2015 więcej

facebook