Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Podsumowanie Roku Sportowo-Kulturalnego

Samorząd wyróżnił za osiągnięcia kulturalne i sukcesy sportowe Rokrocznie tutejsze władze samorządowe przyznają wyróżnienia tym, którzy notują znaczące osiągnięcia na niwie kulturalnej oraz odnoszą sukcesy w sporcie szkolnym i masowym, promując tym samym gminę nie tylko w powiecie, ale i poza nim. 14 czerwca odbyło się kolejne podsumowanie roku sportowo-kulturalnego. Spotkanie, które po raz pierwszy odbyło się w amfiteatrze, otworzyła i zakończyła piosenka w wykonaniu Sylwii Tryboby, szlifującej swój wokalny talent w zespole działającym przy...

24-06-2014 więcej

Karta Dużej Rodziny w Gminie Drawsko

KARTA DUŻEJ RODZINY w gminie Drawsko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), z którego wynika: Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje...

23-06-2014 więcej

Kino na barce. Zapraszamy!

Szanowni Państwo! W sobotę ‘Filmowa Barka’ projektu LABORATORIUM REJS przypłynie do Drawska. Przez trzy dni w Przystani Yndzel, na pokładzie koszarki ‘Barbara’ będą odbywały się bezpłatne warsztaty i pokazy kina dokumentalnego. LABORATORIUM REJS to nowatorska inicjatywa wyprawy koszarką wyposażoną w pracownie filmową i kino plenerowe po wodach Kanały Bydgoskiego, Noteci i Warty. Korzystając z narzędzi języka filmowego ekipa SIT KOD_KROWY pragnie stworzyć filmową mapę polskich tras rzecznych, zwrócić uwagę na fakt niewykorzystywania ich potencjału i...

20-06-2014 więcej

Park Grzybowy w Piłce zgłoszony do plebiscytu HIT WIELKOPOLAN. Oddaj swój głos!

Gmina Drawsko zgłosiła inwestycję - Park Grzybowy w Piłce do plebiscytu HIT WIELKOPOLAN mający na celu ukazanie najciekawszych turystycznie miejsc w Wielkopolsce. Bardzo prosimy o kliknięcie na poniższy link i oddanie głosów! Głosowanie trwa do 5 lipca br. http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/karta/379,park-grzybowy-w-pilce,17257,id,t,kid.html

18-06-2014 więcej

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną wodniesieniu do zapewniania właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych na plantacjachpodczas zbioru warzyw i owoców. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców i warzyw uprzejmie przypomina o obowiązkach i wytycznychdla podmiotów prowadzących produkcję...

12-06-2014 więcej

Wpisy producentów rolnych

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną lub dostawy bezpośrednie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie przypomina i informuje, iż zgodnie z art. 61 pkt. 1, art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 63 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 12 oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 136 poz. 914 z zm.) gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ (podstawową)...

12-06-2014 więcej

Nowotwór to nie wyrok

Nowotwór to nie wyrok Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma profilaktyka chorób nowotworowych, dlatego też Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki” regularnie organizuje spotkania poświęcone tej tematyce. Kolejne odbyło się w Drawsku. Spotkanie miało miejsce w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Uczestniczki i gości powitała zastępca wójta Anna Fręś, która wyraziła zadowolenie z faktu organizacji prelekcji poświęconej tak istotnym zagadnieniom, dotyczącym nie tylko kobiet po mastektomii, ale praktycznie każdego z nas, gdyż wszyscy –...

12-06-2014 więcej

facebook