Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Srebrny medal LABOR OMNIA VINCIT dla Wójta Gminy Drawsko - p. Marka Tchórzki

26 września br., podczas L uroczystej sesji Rady Gminy Drawsko Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka został odznaczony Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięży) za krzewienie idei pracy organicznej, który Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznaje wybitnym osobistościom świata kultury, sztuki, biznesu i życia obywatelskiego. Medal Labor Omnia Vincit to prestiżowa nagroda przyznawana od 2005 roku przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie...

28-09-2018 więcej

Wyróżnieni uczniowie - uroczysta sesja Rady Gminy Drawsko!

Już po raz 11. Samorząd Gminy Drawsko nagrodził uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli znaczące wyniki w nauce i sporcie, zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Gminy „Drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko”. Uroczystość odbyła się 26 września br. podczas posiedzenia L. zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko. Drawski program w roku 2018 uległ rozbudowie. Do dotychczasowych kategorii „Prymusa Szkoły” i „Omnibusa” doszły nowe kategorie: „Lider...

27-09-2018 więcej

L zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko - 26.09.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje L zwyczajną Sesje Rady Gminy Drawsko w dniu 26.09.2018 r. o godz. 15.00 w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Uchwalenie porządku obrad L zwyczajnej sesji. Informacja o działalności Wójta w przerwie miedzy sesjami. Informacja radnych powiatowych. Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji. Interpelacje radnych. 2.Wręczenie przez...

24-09-2018 więcej

Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 21 wrzesień 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) , w celu powołania w gminie Drawsko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24.09.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie...

21-09-2018 więcej

Drawskie Stowarzyszenie Aktywni Razem zaprasza na udział w projekcie BLIŻEJ TEATRU

Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „AKTYWNI RAZEM” we współpracy z miejscowym przedszkolem, szkołą podstawową , świetlicą wiejską i biblioteką zaprasza dzieci przedszkolne i uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Drawsku do udziału w projekcie „BLIŻEJ TEATRU” Udział w projekcie, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wsparcie ze strony Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Drawsku jest całkowicie bezpłatny. Etapy realizacji projektu:...

21-09-2018 więcej

Rusza nabór do szkółki tenisa ziemnego!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisu pod numerem tel.: 531-513-748. Zajęcia zaczynamy z początkiem października, liczba miejsc ograniczona!Dzieci w wieku od 7 do 18 lat, możliwość stworzenia grupy dorosłej. Dla początkujących mamy sprzęt, więc żeby grać wystarczy chcieć!

21-09-2018 więcej

Powstała nowoczesna pracownia biologiczno-geograficzna

W dniu 19 września 2018 r. na ręce Wójta Gminy Drawsko – p. Marka Tchórzki, złożono serdeczne podziękowania dla Wójta i Radnych, za pomoc, zrozumienie i okazane serce w działania dla dzieci i młodzieży, przyczyniające się do powstania pracowni biologiczno-geograficznej, pn. „Cykada pod Heliosem” Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. Dzięki znaczącym środkom finansowym przekazanym przez Samorząd Gminy Drawsko oraz szerokiego grona darczyńców nowoczesna pracownia miała możliwość powstania; z czego oczywiście jesteśmy...

20-09-2018 więcej

facebook