Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko

Na pierwszej, po przerwie wakacyjnej XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko, radni spotkali się 29 sierpnia br. Oprócz włodarzy Gminy Drawsko w sesji uczestniczyli przedstawiciele powiatu: Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki – Tadeusz Teterus, Członek Zarządu Powiatu – Zbigniew Piątek i Radny Rady Powiatu - Bartosz Niezborała. Zasadniczym bowiem tematem było stanowisko Rady Gminy Drawsko w sprawie propozycji podziału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w którym radni jednogłośnie głosowali za odrzuceniem podziału powiatu: „Rada Gminy Drawsko analizując...

30-08-2017 więcej

Komunikat o odwołaniu zlotu motocyklowego w Czarnkowie!

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią jako promotor wydarzenia pn. Motocyklowy rajd promujący Noteć, Dolinę Noteci, MDW E70. Wspólnie pomóżmy Noteci! informuje wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w zlocie, że wydarzenie zaplanowane na 9 września 2017 roku w czarnkowskich „Łazienkach” zostało odwołane z przyczyn niezależnych, zgłoszonych przez stowarzyszenie głównego organizatora. W przyszłym roku planujemy wznowienie idei noteckich rajdów motocyklowych ! Udostępnienie informacji: Hanna Forbrich Dyrektor...

30-08-2017 więcej

WAKACJE NA ORLIKU 2017

W czasie wakacji 2017 (lipiec, sierpień) na Orliku w Chełście odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Rekreacja na Wakacje – pod hasłem „Czy grasz w piłkę, czy grasz w gry – dobrze się bawimy ja i Ty”. Treningi piłki nożnej odbywały się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środę i piątek), natomiast zajęcia z gier i zabaw przeprowadzane były dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek). Frekwencja dzieci jak na tak zlokalizowany obiekt sportowy była bardzo duża. Zajęcia przeprowadzone podczas tej inicjatywy to między innymi: skok w dal, slalom rowerem, hulajnogą,...

30-08-2017 więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Opieki Zdrowotnej

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Drawsku oraz usług lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni Lekarskiej w Drawsku w zakresie zaproponowanym przez składającego ofertę, poprzedzone zawarciem umowy najmu pomieszczeń tej Przychodni Gmina Drawsko realizując zadania wynikające w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. poz. 446 z 2016r. t. j. ze zm.) zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w...

25-08-2017 więcej

Uwaga Rolnicy!

Beneficjenci PROW, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych nie mogą wywiązać się ze zobowiązań muszą niezwłocznie poinformować o tym ARiMR Gospodarstwo zniszczone przez wichurę w lipcu 2011 roku. W tym roku Polskę także nawiedziły huragany. Zdjęcie Marcin Krzyżanowski ARiMR przypomina Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy...

24-08-2017 więcej

Wycieczka do Pragi i Kudowy Zdroju

Kamiennik zwiedza Europę Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika zorganizowało kolejną, dwudniową wycieczkę do Pragi i Kudowy Zdroju. Pomysł wyjazdu do stolicy Czech narodził się już rok temu, ale dopiero latem tego roku udało się ją zorganizować. Dzięki prowadzonym akcjom przez Stowarzyszenie, częściowo udało się dofinansować wyjazd jej członkom. Dziękuję wszystkim za życzliwość, za pracę w ramach wolontariatu, bo bez Państwa zaangażowania nie udałoby się wesprzeć tego wyjazdu. Licząc na dalszą partnerską współpracę, wyrażam nadzieję, że nasze działania...

24-08-2017 więcej

facebook