Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach...

24-10-2014 więcej

Dofinansowanie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Instytucja Zrządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym prowadzi nabór wniosków mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Województwie wielkopolskim. Dotacje unijne dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu dostępne są w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Dofinansowania są skierowane do przedsiębiorców na rozwój bądź rozpoczęcie działalności . Termin składania wniosków upływa 17 listopada 2014 r. Szacunkowa wielkość...

23-10-2014 więcej

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Cel i przedmiot konsultacji: Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

20-10-2014 więcej

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………….. Rady Gminy Drawsko ……………………….. Program Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. § 1 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi...

20-10-2014 więcej

Obw. o sidzibach obwodowych komisji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 października 2014r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/185/2013 z dnia 13 lutego 2013r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach...

20-10-2014 więcej

Dyżury gminnej komisji

Obwieszczenie Na podstawie art.180 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku wyznacza terminy dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Drawsko: -od 8 październik 2014r. do 10 październik 2014r. w godzinach od 700 do 1500 -13 październik 2014r. w godzinach od 800 do 1600 - od 14 październik 2014r. do 16 października 2014r. w godzinach od 700 do 1500 -17 październik 2014r. w godzinach od 700 do 2400....

17-10-2014 więcej

Obieszczenie o obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 15 października 2014r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/185/2013 z dnia 13 lutego 2013r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji...

17-10-2014 więcej

Bezpłatne szkolenie - Cukrzyca typ 2

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie oraz Akademia Edukacji Diabetologicznej firmy Abbott Laboratories Poland, serdecznie zapraszają mieszkańców Czarnkowa oraz powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na bezpłatne szkolenia z zakresu Cukrzycy typ 2. Szkolenie te skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy o cukrzycy. Serdecznie zapraszamy pacjentów, ich rodziny oraz wszystkie zainteresowane osoby, które w swoim codziennym życiu lub pracy zawodowej spotykają się z tym tematem. W ramach otwartych szkoleń...

17-10-2014 więcej

facebook