Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Składy obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 24 październik 2014r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta w dniu 16 listopad 2014r. Na podstawie art. 182 §1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w następujących składach: § 1 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Drawsku: 1. Mirosława Drózd -Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej 2....

27-10-2014 więcej

Pies do adopcji

Domu szuka piękny owczarek niemiecki. Łagodny, przyjazny i spokojny pies. Bardzo czujny stróż. Szybko przywiązuje się do ludzi. Pełen życia czeka kto go pokocha. Zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Kontakt w sprawie adopcji 694 354 478

27-10-2014 więcej

Sukces na warszawskim Torwarze docenili włodarze

„Trzeba było rozegrać setki meczów, strzelić tysiące bramek, by wyłonić najlepsze drużyny, które brały udział w wielkim finale krajowym 5. Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP” – tak o najbardziej prestiżowym turnieju piłkarskim dla dzieci i młodzieży w Polsce pisały media. Wśród rozgrywających znalazła się żeńska reprezentacja Gminy Drawsko: Agata Giś, Paulina Francuzik, Julia Francuzik, Sandra Helwich, Zuzanna Bukowska, Wiktoria Wilgucka, Anna Koza, Natalia Niezborała, Zuzanna Fałat, Natalia Mazur. I miejsce w Finale Wojewódzkim w...

27-10-2014 więcej

Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach...

24-10-2014 więcej

Dofinansowanie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Instytucja Zrządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym prowadzi nabór wniosków mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Województwie wielkopolskim. Dotacje unijne dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu dostępne są w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Dofinansowania są skierowane do przedsiębiorców na rozwój bądź rozpoczęcie działalności . Termin składania wniosków upływa 17 listopada 2014 r. Szacunkowa wielkość...

23-10-2014 więcej

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Cel i przedmiot konsultacji: Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

20-10-2014 więcej

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………….. Rady Gminy Drawsko ……………………….. Program Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. § 1 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi...

20-10-2014 więcej

Obw. o sidzibach obwodowych komisji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 października 2014r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/185/2013 z dnia 13 lutego 2013r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach...

20-10-2014 więcej

facebook