Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

TURNIEJ GWIAZDKOWY

Rosko najlepsze w Drawsku Dnia 23 grudnia 2017 r. w Sali sportowej w Drawsku odbył się X Turniej Gwiazdkowo-Noworoczny w halowej piłce nożnej. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Drawsko, p. Marek Tchórzka, prowadzącym zawody był p. Henryk Kolasiński, pomagał gospodarz obiektu, p. Ryszard Ociepa, arbitrem pojedynków był sędzia związkowy OZPN Piła, p. Dominik Pietrzyński. Do turnieju przystąpiło 8 drużyn, które podzielono na dwie grupy eliminacyjne, w grupie systemem każdy z każdym, następnie według zajętych miejsc w grupie...

29-12-2017 więcej

Ostatnia w roku 2017 sesja Rady Gminy Drawsko!

Ostatnia w tym roku, XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko odbyła się 28 grudnia. Jednogłośnie przegłosowano zmiany w budżecie oraz wydatki, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają. Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018. Zmieniono, na wniosek zainteresowanych miejscowy plan...

29-12-2017 więcej

Akcja Bezpieczne Fajerwerki

Bezpieczne fajerwerki w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie przypomina o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi tj. fajerwerkami i petardami. Zachowanie bezpieczeństwa nie powinno ograniczać się jedynie do zasad wynikających z przepisów prawa, należy zadbać przede wszystkim o rozważne używanie materiałów pirotechnicznych zgodne z ich przeznaczeniem oraz warunkami zawartymi w instrukcji obsługi ( z którą należy bezwzględnie zapoznać się...

29-12-2017 więcej

Jasełka w Kamienniku 2017

Atmosfera świąteczna zapanowała w Przedszkolu w Kamienniku. Dnia 2017-12-22 (piątek) odbyły się Jasełka, a grupę dzieci o nazwie ,,Krasnoludki”, do widowiska przygotowała przedszkolanka pani Małgorzata Kubiś. Jasełka jak co roku nawiązywały do tradycji biblijnej. Dzieci zaprosiły swoich rodziców, a także pana sołtysa Engelberta Urbanka. Występy odbyły się w pięknie udekorowanej sali. Był żłobek, Matka Boska i św. Józef. Towarzyszyli im pastuszkowie i Aniołki. Przedszkolaki przybliżyły rodzicom i zaproszonemu gościowi wydarzenia związane z...

28-12-2017 więcej

XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko - 28.12.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje XLII zwyczajną Sesje Rady Gminy Drawsko w dniu 28.12.2017 r. o godz. 15.30, która odbędzie sie w sali narad Urzędu Gminy Drawsko. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe: a) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. b) Uchwalenie porządku obrad XLII zwyczajnej sesji. c) Informacja o działalności Wójta w przerwie miedzy sesjami. d) Informacja radnych powiatowych. e) Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji. f) Interpelacje radnych. Podjęcie uchwały w sprawie...

28-12-2017 więcej

27.12.2017 r. - urząd nieczynny!

U W A G A ! Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko Nr 106/2017 z dnia 6 listopada 2017r. informuję, że w Urzędzie Gminy w Drawsku dzień 27 grudnia 2017r. (środa) będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 11 listopada 2017r. przypadający w sobotę. (podst. prawna - art. 130 § 2. Kp). Kierownik ref. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych Monika Dolna

22-12-2017 więcej

99. Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Zapraszamy na program słowno-muzyczny: „Nikt im iść nie kazał, a poszli …” poświęcony 99.Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 2017r (środa) godz.1700 Świetlica Wiejska w Pęckowie.

22-12-2017 więcej

Betlejemskie Światełko Pokoju w drawskim urzędzie

Do Urzędu Gminy Drawsko Betlejemskie Światełko Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, 20 grudnia przywiózł Harcerz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzcianka. Symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka odpalił płomień, który został przekazany również pracownikom urzędu oraz był elementem świątecznego nastroju podczas XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko. S.M.

21-12-2017 więcej

Budżet gminy na 2018 r. przyjęto jednogłośnie!

20 grudnia 2017 r. Radni Rady Gminy Drawsko jednogłośnie przyjęli budżet gminy na rok 2018 z kwotami 28.172.344,00 zł po stronie dochodów i 28.436.669,00 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 264.325,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednoglośnie przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drawsko na lata 2018-2033. Konieczności zmian wymagała uchwała budżetowa na 2017 r. oraz uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia...

21-12-2017 więcej

facebook