jas Aktualnosci - Urząd Gminy Drawsko - gminadrawsko.pl
Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Dożynki Gminne w tym roku w Chełście!

W poniedziałkowe popołudnie, 22 maja odbyło się spotkanie dot. organizacji „Dożynek Gminnych”. W tym roku uroczystości odbędą się w zachodniej części gminy – w miejscowości Chełst, w dniu 3 września br. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Drawsko – Marek Tchórzka, który zapoznał zebranych z zadaniami niezbędnymi do organizacji dożynek. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – Edward Wiewiórka, Z-ca Wójta Gminy Drawsko – Anna Fręś, Kierownik Referatu Organizacyjnego – Sylwia Marek,...

23-05-2017 więcej

Konkurs na dyrektora SP w Piłce

Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce, Na podstawie art. 36a ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 2), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu...

17-05-2017 więcej

facebook