Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

XXXIV zwyczajna sesja-24.05.2017 r.


 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko w dniu 24.05.2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a)      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
b)      Uchwalenie porządku obrad XXXIV zwyczajnej sesji.
c)      Informacja o działalności Wójta w przerwie miedzy sesjami.
d)      Informacja radnych powiatowych.
e)      Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji.
f)       Interpelacje radnych.
 

      2. Absolutorium:

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
b)      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdań za 2016 r. (z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego) oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.
c)      Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
d)      Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.
e)   Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i sprawozdaniem finansowym za 2016 r.
f)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2016 r.
g)      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033.
  3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie.         

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

Edward Wiewiórka
Wyświetleń strony: 461
Data wytworzenia: 11-05-2017, 13:39:04 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 11-05-2017, 13:46:49 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 11-05-2017, 13:49:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook