Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Rocznicowe obchody - Renowacja Pomnika Wdzięczności.


 

 
Rocznicowe obchody - Renowacja Pomnika Wdzięczności.
Są w życiu ważne wydarzenia, postacie, miejsca, które mimo upływu lat wymagają pielęgnowania pamięci. Jedną z chwil, które pozwalają nam się zatrzymać są Jubileusze,
czy obchody ważnych dat. Dużymi krokami zbliżamy się do rocznicowych obchodów
100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To bardzo ważne dla nas Polaków i Wielkopolan chwile, dlatego już w roku 2017 rozpoczęły się pierwsze prace, które zarysowały ogólny kształt i charakter imprezy. Komitet organizacyjny, to ok. 20 osób, z różnych środowisk, które sukcesywnie dopracowują scenariusz przebiegu uroczystości. Jednym z trwałych elementów uczenia tych historycznych dat, jest renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku. Zamysł realizacji tego zadania został już wdrożony w życie; prace renowacyjne są na ukończeniu. Wszystko za sprawą uzyskania przez Urząd Gminy Drawsko trzech, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Planowany koszt inwestycji, to ok. 60.000zł; gdzie dotacja ministerstwa
to 28.000zł. Wniosek o dofinansowanie renowacji pomnika został również złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Prace renowacyjne obejmują:
- Wyłożenie postumentu i podestu pomnika kamieniem,
- wymianę tablic z nazwiskami na nowe,
- poddanie obróbce blacharskiej kopuły i gzymsów,
- zamontowanie dwóch lamp i dwóch wazonów.
Cieszy fakt, że wśród wsparcia ministerstwa, miejsc ważnych historycznie, na liście przedsięwzięć o dofinansowanie obok dużych aglomeracji, znalazła się właśnie nasza Gmina Drawsko. Uroczystości obchodzone będą 11 listopada br. w godzinach popołudniowych; rozpoczną się wymarszem korowodu z orkiestrą dętą od urzędu do kościoła. Część artystyczna odbędzie się przy pomniku, oraz w Gminnej Sali Gimnastycznej; wśród bloków przewiduje się widowisko uliczne, pochodnie, czy spektakl teatralny. Warta honorowa w specjalnie zakupionych mundurach, ma nadać podniosły charakter uroczystości, podobnie jak, przygotowywana, wystawa pamiątek powstańczych, czy obwieszenie flagami powstańczymi miejsca przejścia korowodu. Docelowo wszystko to, ma znaleźć się w planowanej do utworzenia, budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku, nowej Izby Pamięci.
Akcenty powstańcze mają pojawić się również na cmentarzach. Obecni na spotkaniach księża- Ks. Proboszcz Piotr Matuszewski i Ks. Dziekan Sławomir Olejniczak wyrazili akceptację tego pomysłu. W wybranych miejscach na cmentarzach postawione zostaną duże tablice
z nazwiskami poległych powstańców. Dodatkowo na ich grobach planuje się zamontować małe tabliczki identyfikujące udział tych osób w powstaniu. Dyrektorzy szkół, wraz
z nauczycielami pracują już nad konkursami w tematyce powstania, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas głównych uroczystości.
Każdy z członków komitetu oraz osób zainteresowanych może zgłaszać swoje pomysły. Pojawiła się inicjatywa wykonania muralu powstańczego, który powstanie na ścianie Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku. Projekt muralu został już opracowany
i zaakceptowany przez radnych. Bardzo intensywnie trwają pracę nad zbieraniem informacji, do wydania publikacji historii Pomnika Wdzięczności w Drawsku.
Ostateczny kształt uroczystości zależeć będzie od uzyskania dofinansowania
z Narodowego Centrum Kultury, do którego wniosek został złożony w miesiącu czerwcu.
Cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania, zbierania wszelkich materiałów, mających związek z Powstaniem: zdjęć osób, które brały udział w powstaniu, pamiątek, czapek, odznaczeń, części munduru, czy nawet usłyszanych opowieści, anegdot. Po raz kolejny więc zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu jakichkolwiek informacji.
W przypadku chęci współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego, tel. 67 2569128
Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Zadanie „Chwała Bohaterom – renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku – miejsca pamięci historii Polski i Polaków” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Zdjęcie Pomnika przed renowacją.
 
Zdjęcie Pomnika po renowacji.


Wyświetleń strony: 257
Data wytworzenia: 11-10-2018, 13:15:52 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 11-10-2018, 13:19:31 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 11-10-2018, 14:28:15 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook