Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Dożynki Gminne - relacja


            Żniwa to ukoronowanie całorocznej pracy rolnika, największe w roku święto gospodarskie rolników, po zakończeniu prac polowych i zebraniu plonów. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów jest spełnieniem dobrego obowiązku zachowania naszej tożsamości dla kolejnych pokoleń. W swojej wypowiedzi włodarz regionu Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka podkreślał trud pracy rolników, szeroką wiedzę, jaką musi posiadać każdy z nich, aby prowadzić w dzisiejszych czasach gospodarstwo rolne, które trochę zaczyna przypominać przedsiębiorstwo. Długotrwała susza spowodowała, że tegoroczny rok był bardzo trudny i bardzo słaby, jeśli chodzi o jakość i ilość plonów. Samorząd Gminy Drawsko w swoich działaniach wychodzi rolnikom naprzeciw, a w tym roku bardzo szczególnie, co ma odzwierciedlenie w ponad 150 złożonych wniosków suszowych, które zostały już przekazane do Wojewody Wielkopolskiego oraz w postaci umorzeń i ulg w podatku rolnym.
            Reprezentantami rolników - Starostami tegorocznych dożynek byli p. Renata Antkowiak i p. Ryszard Pachulski z Drawska. Starościna wraz z mężem Romanem i synem Hubertem prowadzą gospodarstwo o powierzchni 47 ha, w tym 23 ha stanowią lasy. Jest to gospodarstwo rodzinne, z tradycjami, wielopokoleniowe, nastawione na chów krów, bydła opasowego i drobiu na własne potrzeby. Gospodarstwo p. Starosty – Ryszarda Pachulskiego to 38 ha gruntów rolnych i łąk; nastawione głównie na produkcję mleka. Oba gospodarstwa korzystają z programów i dotacji unijnych, stale się rozwijają.
            Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku, gdzie Ks. Proboszcz Piotr Matuszewski wraz z Księżmi: Kanonikiem Antonim Śpikowskim, Dziekanem Dekanatu Wieleńskiego Proboszczem Parafii Piłka – Sławomirem Olejniczakiem oraz Proboszczem Parafii Pęckowo – Andrzejem Ledą odprawili koncelebrowaną mszę św. Dary przed ołtarz zanieśli Starostowie, Wójt Gminy Drawsko z Sołtysem wsi Drawsko oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Drawsku. Wśród darów był chleb, który jest wyobrażeniem pracy, ponadczasowy pokarm ludzkiego trudu, wino które jest obrazem cierpienia, a także kwiaty polne, owoce, warzywa i wieniec dożynkowy, które były elementami obrzędu dożynkowego.
            Tego dnia posesje Drawska były pięknie przystrojone, zachwycały widokiem i pomysłowością. Dumny paw, koń z zaprzęgiem, stare maszyny rolnicze, wycinki rolniczych krajobrazów, były przedmiotem podziwu i zdjęć robionych jeszcze w dniach po imprezie.
            Uroczystości w drawskim amfiteatrze rozpoczął koncert wieleńskiej orkiestry dętej, której prezesem jest p. Łukasz Piochacz, a kapelmistrzem – Tomasz Wyżykowski. Na podkreślenie zasługuje duży udział młodzieży z Gminy Drawsko w orkiestrze oraz profesjonalizm muzyków. Oficjalnego otwarcia Dożynek Gminnych 2018 r.  dokonali organizatorzy - Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka i Sołtys wsi Drawsko – p. Tadeusz Babiak, którzy powitali Starostów tegorocznych dożynek – p. Renatę Antkowiak i p. Ryszarda Pachulskiego oraz przybyłych gości:
- p. Adama Bogrycewicza- Dyrektora Biura Posła na Sejm RP Marcina Porzucka,
- p. Zbigniewa Piątka – reprezentanta Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Członka Zarządu Powiatu,
- p. Bartosza Niezborałę – Radnego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- p. Edwarda Wiewiórkę – Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko wraz z Radnymi Rady Gminy Drawsko,
-p. Grzegorza Ślusarczyka i p. Mateusza Dymka – przedstawicieli Izb Rolniczych,
- sołtysów i członków Rad Sołeckich, dyrektorów placówek oświatowych.
            Najważniejszym punktem dożynek był oczywiście obrzęd dożynkowy, który zaprezentowali z prawdziwie aktorskim wdziękiem uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, przygotowani pod kierownictwem p. Małgorzaty Stróżyńskiej. Prace żniwne, panujące zwyczaje, przeplatane ludowymi przyśpiewkami i oczywiście najważniejszy element ceremoniału – przekazanie Starostom, Wójtowi i Sołtysowi Drawska darów ziemi, dodały powagi klimatowi tegoż święta. Bardzo miłym i wzruszającym akcentem było częstowanie na końcu obrzędu, przez Starostów, chlebem poświęconym podczas dożynkowej mszy.
            Tego dnia rozstrzygnięto konkursy: „Wyróżnionych rolników”, „Piękna wieś – dziełem jej mieszkańców” oraz „Najładniejszy wieniec dożynkowy (wyniki poniżej). Miłośnicy futbolowych emocji mogli obejrzeć na sąsiadującym boisku pojedynek piłki nożnej OZPN Piła II Liga Okręgowa Trampkarz gr. 3: LZS „Sokół” Drawsko – KS „Radwan” Lubasz; dzieci spędzały czas na bezpłatnych dmuchańcach.  Następnym punktem programu był blok artystyczny w wykonaniu drawskiej młodzieży „Miejscowi artyści rolnikom”. Utalentowana, mająca korzenie muzyczne i goszcząca już wielokrotnie na naszej scenie Amelia Sikora oczarowała wszystkich swoim głosem. Duet Katarzyna Tecław i Michał Heft, którzy wystąpili brawurowym występem podczas Turnieju Wsi na Wieczornicy Józefa Noja, zaprezentowali szeroki repertuar muzyczny.
            Niesamowitą zabawę zapewnił wszystkim występ gwiazdy wieczoru – zespołu „Brygida i Robert Łukowscy”. Wspaniały koncert, bardzo dobry kontakt z drawską publicznością, śląski humor dostarczyły dla nas wszystkich niezapomnianych wrażeń. A pamiątką są liczne płyty, które otrzymali mieszkańcy i goście od wykonawców oraz mnóstwo zrobionych zdjęć, zarówno tych podczas koncertu, jak i za kulisami sceny.
            Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa zorganizowana przez sołtysa wsi Drawsko i pracowników urzędu, z której dochód przeznaczony został na działalność drużyny sportowej LZS „Sokół” Drawsko.  Zdobywcą głównej nagrody – automatu był mieszkaniec Gminy Krzyż – p. Maciej Karyś. Gratulujemy raz jeszcze!
            Całość niedzielnej imprezy zakończono wspólnym  spotkaniem rolników z włodarzem regionu - Wójtem Gminy Drawsko, Przewodniczącym Rady Gminy Drawsko, Sołtysem i Radą Sołecką wsi Drawsko, samorządowcami oraz zaproszonymi gośćmi.
            Szanowni Mieszkańcy!
Dożynki, to jedna z najważniejszych tradycji polskiej wsi, która przetrwała do dnia dzisiejszego; angażuje i łączy lokalną społeczność, przekazuje wartości szacunku do plonów ziemi i pracy rolnika. Impreza, to całokształt pracy szerokiego grona osób i instytucji, dlatego w imieniu Samorządu Gminy Drawsko składamy serdeczne podziękowania: Rolnikom i ich Rodzinom za codzienną pracę, Starostom Dożynek – za godne reprezentowanie Rolników, konferansjerom – Indze Dolnej i Patrycji Lejman za pracę na scenie, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Drawsko oraz współpracownikom Urzędu Gminy Drawsko i innych jednostek za pomoc przy organizacji imprezy, duchowieństwu za modlitewne wsparcie, Radom Sołeckim z terenu gminy za finansową pomoc, p. Małgorzacie Stróżyńskiej i uczniom Szkoły Podstawowej w Drawsku za przygotowanie obrzędu dożynkowego, Mieszkańcom Drawska za piękne dekoracje swoich posesji, przedstawicielom Izb Rolniczych – p. Mateuszowi Dymek i Grzegorzowi Ślusarczykowi za dopracowanie tematów rolniczych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku za czuwanie nad logistyką imprezy, wolontariuszom, sponsorom, którzy finansowo, bądź rzeczowo wsparli tegoroczne Święto Plonów!
W sposób szczególny chcemy podziękować Sołtysom i Radom Sołeckim oraz wszystkim Mieszkańcom, którzy byli zaangażowani w wykonanie tych pięknych wieńców dożynkowych. Ogrom pracy, zaangażowanie, zwłaszcza przy deficycie tegorocznych plonów były z pewnością nie lada wyzwaniem!
Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
 
Wyniki konkursów dożynkowych:
Ø Konkurs „Wyróżnieni Rolnicy”
p. Maria Broka z Chełstu
p. Katarzyna i Damian Andrzejkowicz z Drawska
p. Wiesława i Edward Henke z Drawska
 
Ø Konkurs „Piękna wieś – dziełem jej mieszkańców”
Kategoria „Ogródki"
1 miejsce - Elżbieta i Engelbert Urbanek z Kamiennika
2 miejsce - Joanna i Rafał Chorzewscy z Drawska
Wyróżnienie - Agnieszka i Krzysztof Dymek z Drawskiego Młyna
Wyróżnienie - Martyna Beska z Pęckowa
Kategoria „Domki Jednorodzinne"
1 miejsce - Marlena i Krzysztof Lala z Chełstu
2 miejsce - Marta i Tomasz Kowalczyk z Drawskiego Młyna
Wyróżnienie - Danuta i Eugeniusz Świątek z Kamiennika
Wyróżnienie - Mirosława i Marian Gapski z Pęckowa
Wyróżnienie - Danuta i Piotr Kuźmiak z Drawska
Kategoria „Zagroda Wiejska"
Wyróżnienie - Ewelina i Marek Błoch z Pęckowa
Kategoria „Piękna Wieś"
Wyróżnienie - Sołectwo Kamiennik
 
Ø Konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy”
1 miejsce - Sołectwo Moczydła
2 miejsce - ex aequo :Sołectwo Drawsko, Sołectwo Chełst oraz Sołectwo Kawczyn
Wyróżnienie: Sołectwo Pęckowo, Sołectwo Kwiejce Nowe, oraz p. Maria Dembska za wieniec obrzędowy
 
SPONSORZY
-Odlewnia Żeliwa "DRAWSKI" S.A. w Drawskim Młynie
-Przedsiębiorstwo Handlowe "Jerzyk" w Pęckowie, Piotr Jerzy
-Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp.z.o.o. w Drawsku
-Bank Spółdzielczy w Wieleniu
-Piekarnia "PROMYK" w Pęckowie, Czesława i Marian Rybak
-Firma "BACCA" Filip Bierbasz w Drawskim Młynie
-Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “PAULA" w Drawsku, Maria Rozanek
-Przedsiębiorstwo Handlowe “KURHAN" w Drawsku, Jerzy Kurowski
-Piekarnia z tradycjami w Drawsku, Barbara Tryboba
-Firma EL-TA w Piłce, Tadeusz Lemiesz
-Firma Prohankop w Trzciance, Barbara Rychlik
-Zakład Przerobu Drewna "Pal-Drew" w Pęckowie, Henryk Wojewoda
-Gospodarstwo Szkółkarskie w Drawsku, Przemysław Błażej
-Zakład Produkcyjno-Usługowy "Mahoń", Jerzy Stępień
-Sklep Spożywczo - Przemysłowy “Groszek" w Drawsku
 
 
        


Galeria:

TomaFot_1010.jpg TomaFot_1011.jpg TomaFot_1013.jpg TomaFot_1017.jpg TomaFot_102.jpg TomaFot_103.jpg TomaFot_1043.jpg TomaFot_1053.jpg TomaFot_1105.jpg TomaFot_1116.jpg TomaFot_1121.jpg TomaFot_117.jpg TomaFot_1178.jpg TomaFot_118.jpg TomaFot_119.jpg TomaFot_1190.jpg TomaFot_1191.jpg TomaFot_1193.jpg TomaFot_1196.jpg TomaFot_121.jpg TomaFot_1232.jpg TomaFot_124.jpg TomaFot_1244.jpg TomaFot_1250.jpg TomaFot_1252.jpg TomaFot_1254.jpg TomaFot_1258.jpg TomaFot_1267.jpg TomaFot_127.jpg TomaFot_1273.jpg TomaFot_1279.jpg TomaFot_1341.jpg TomaFot_1345.jpg TomaFot_1356.jpg TomaFot_1364.jpg TomaFot_1382.jpg TomaFot_1407.jpg TomaFot_1408.jpg TomaFot_1435.jpg TomaFot_144.jpg TomaFot_1442.jpg TomaFot_1451.jpg TomaFot_1453.jpg TomaFot_1454.jpg TomaFot_1457.jpg TomaFot_1458.jpg TomaFot_1462.jpg TomaFot_1463.jpg TomaFot_1464.jpg TomaFot_1466.jpg TomaFot_1468.jpg TomaFot_1478.jpg TomaFot_1479.jpg TomaFot_1480.jpg TomaFot_1481.jpg TomaFot_1482.jpg TomaFot_1485.jpg TomaFot_1491.jpg TomaFot_1493.jpg TomaFot_1509.jpg TomaFot_1511.jpg TomaFot_1512.jpg TomaFot_1513.jpg TomaFot_1523.jpg TomaFot_1525.jpg TomaFot_1529.jpg TomaFot_1530.jpg TomaFot_1533.jpg TomaFot_1536.jpg TomaFot_1538.jpg TomaFot_1555.jpg TomaFot_1560.jpg TomaFot_157.jpg TomaFot_166.jpg TomaFot_172.jpg TomaFot_175.jpg TomaFot_183.jpg TomaFot_194.jpg TomaFot_196.jpg TomaFot_199.jpg TomaFot_231.jpg TomaFot_236.jpg TomaFot_238.jpg TomaFot_239.jpg TomaFot_240.jpg TomaFot_245.jpg TomaFot_256.jpg TomaFot_260.jpg TomaFot_267.jpg TomaFot_271.jpg TomaFot_272.jpg TomaFot_273.jpg TomaFot_274.jpg TomaFot_277.jpg TomaFot_278.jpg TomaFot_280.jpg TomaFot_285.jpg TomaFot_288.jpg TomaFot_289.jpg TomaFot_293.jpg TomaFot_298.jpg TomaFot_299.jpg TomaFot_303.jpg TomaFot_309.jpg TomaFot_314.jpg TomaFot_317.jpg TomaFot_320.jpg TomaFot_321.jpg TomaFot_324.jpg TomaFot_337.jpg TomaFot_343.jpg TomaFot_35.jpg TomaFot_37.jpg TomaFot_44.jpg TomaFot_443.jpg TomaFot_462.jpg TomaFot_466.jpg TomaFot_47.jpg TomaFot_472.jpg TomaFot_474.jpg TomaFot_477.jpg TomaFot_48.jpg TomaFot_481.jpg TomaFot_484.jpg TomaFot_49.jpg TomaFot_496.jpg TomaFot_497.jpg TomaFot_498.jpg TomaFot_499.jpg TomaFot_508.jpg TomaFot_534.jpg TomaFot_538.jpg TomaFot_540.jpg TomaFot_546.jpg TomaFot_547.jpg TomaFot_55.jpg TomaFot_552.jpg TomaFot_567.jpg TomaFot_568.jpg TomaFot_570.jpg TomaFot_572.jpg TomaFot_576.jpg TomaFot_579.jpg TomaFot_581.jpg TomaFot_584.jpg TomaFot_588.jpg TomaFot_599.jpg TomaFot_611.jpg TomaFot_621.jpg TomaFot_623.jpg TomaFot_625.jpg TomaFot_628.jpg TomaFot_633.jpg TomaFot_639.jpg TomaFot_640.jpg TomaFot_641.jpg TomaFot_642.jpg TomaFot_643.jpg TomaFot_645.jpg TomaFot_649.jpg TomaFot_65.jpg TomaFot_653.jpg TomaFot_654.jpg TomaFot_659.jpg TomaFot_660.jpg TomaFot_661.jpg TomaFot_662.jpg TomaFot_663.jpg TomaFot_666.jpg TomaFot_668.jpg TomaFot_669.jpg TomaFot_67.jpg TomaFot_670.jpg TomaFot_671.jpg TomaFot_672.jpg TomaFot_677.jpg TomaFot_678.jpg TomaFot_681.jpg TomaFot_683.jpg TomaFot_684.jpg TomaFot_685.jpg TomaFot_69.jpg TomaFot_692.jpg TomaFot_695.jpg TomaFot_697.jpg TomaFot_699.jpg TomaFot_700.jpg TomaFot_709.jpg TomaFot_710.jpg TomaFot_712.jpg TomaFot_716.jpg TomaFot_717.jpg TomaFot_72.jpg TomaFot_723.jpg TomaFot_724.jpg TomaFot_728.jpg TomaFot_730.jpg TomaFot_734.jpg TomaFot_739.jpg TomaFot_756.jpg TomaFot_757.jpg TomaFot_775.jpg TomaFot_78.jpg TomaFot_794.jpg TomaFot_797.jpg TomaFot_806.jpg TomaFot_81.jpg TomaFot_816.jpg TomaFot_82.jpg TomaFot_821.jpg TomaFot_825.jpg TomaFot_833.jpg TomaFot_841.jpg TomaFot_85.jpg TomaFot_854.jpg TomaFot_856.jpg TomaFot_86.jpg TomaFot_860.jpg TomaFot_866.jpg TomaFot_872.jpg TomaFot_880.jpg TomaFot_882.jpg TomaFot_895.jpg TomaFot_90.jpg TomaFot_901.jpg TomaFot_906.jpg TomaFot_909.jpg TomaFot_911.jpg TomaFot_922.jpg TomaFot_936.jpg TomaFot_942.jpg TomaFot_98.jpg TomaFot_982.jpg TomaFot_994.jpg

Wyświetleń strony: 579
Data wytworzenia: 14-09-2018, 14:14:05 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-09-2018, 14:32:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook