Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Profilaktyka poprzez sport


Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika, w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Drawsko w 2018r., w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizuje zadanie pt. „Profilaktyka poprzez sport”. Inicjatywa polega na przeprowadzeniu cyklu rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych poprzedzonych warsztatami na temat profilaktyki narkotykowej oraz zakończonych wspólnym integracyjnym wyjazdem do rodzinnego parku rozrywki.

Już 20 czerwca na boisku wiejskim w Kamienniku odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi i młodzieżą na temat organizacji czasu wolnego w czasie zbliżających się wakacji. Uczestnicy zostali poinformowani, że czeka na nich wycieczka do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze po spełnieniu założonych celów realizowanego zadania. Spotkanie cieszyło się nieoczekiwaną, bardzo dużą frekwencją. Młodzi ludzie - liderzy profilaktyki chętnie podjęli pierwsze zadanie, zadeklarowali swój udział w przedstawieniu o charakterze profilaktycznym na trzech imprezach rekreacyjno – sportowych w Kamienniku i Kwiejcach, natomiast dzieci zaprezentowały wiersze i rymowanki. Były to aktywne, twórcze  popołudniowe spotkania  integrujące grupę, które  dodatkowo obudziły  naturalną potrzebę każdego człowieka, czyli pokazania profilaktyki inaczej, a zatem  poprzez zabawę. Pokazania, że życie  powinno być wolne od  narkotyków, substancji aktywnych i dopalaczy. Pomimo bardzo krótkiego czasu, młodzież bardzo dobrze wykonała pierwszy etap zadania, przedstawiając skecz pt. „Narkotyki i dopalacze początek drogi donikąd”, który został zaprezentowany na festynie „W Kamienniku na koniku” w dniu 30 lipca. W przeddzień występów, tj. w dniu 29 lipca w piątek, w świetlicy wiejskiej w Kamienniku Pani mgr Wioletta Libera – pedagog szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przeprowadziła wykłady i warsztaty oraz zajęcia grupowe pt. „Narkotyki i dopalacze – droga donikąd”. Była też krótka pogadanka na temat przyczyn i konsekwencji zażywania środków odurzających, szkodliwości działania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych na zdrowie, podstawowych sposobów pomagania młodym ludziom eksperymentującym ze środkami odurzającymi oraz film pt. „STOP NARKOTYKOM”.

W piątek 3 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Kwiejcach odbyło się kolejne spotkanie na temat profilaktyki narkotykowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szkodliwości działania narkotyków i dopalaczy na zdrowie oraz konsekwencji ich stosowania. Dzieci i młodzież wysłuchały  krótkiego wykładu przeprowadzonego przez Panią Łucję Magdziarz na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, rozwiązała test jednokrotnego wyboru, zadanie na kreatywność  oraz narysowała mapę swojej miejscowości.

Zadanie pt. „Profilaktyka poprzez sport” realizowane jest poprzez cykl rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych, dlatego 11 sierpnia w Kwiejcach i 18 sierpnia w Kamienniku będzie kolejny występ młodzieży, rymowanki i wierszyki dzieci, dotyczące zagrożeń płynących z zażywania narkotyków. Również w świetlicy wiejskiej w Kamienniku w dniu 20 sierpnia będzie przeprowadzony triathlon wiedzy pt. „Sukcesem jest wiedza”, składający się z testu jednokrotnego wyboru, krzyżówki, zadanie na kreatywność oraz plakatu graficznego – mapy swojej miejscowości.  

 

Dodatkowy akcent profilaktyki będzie na imprezie rekreacyjno – sportowej organizowanej przez Stowarzyszenie z Kamiennika w 18 sierpnia pt. „Na sportowo czas zakończyć wakacje”, na której oprócz występów i wierszyków dzieci i młodzieży będzie pokaz przewodnika szkolącego psa specjalnego i psa patrolowo – służbowego, dwóch funkcjonariuszy grupy interwencyjnej oraz samochód operacyjny z ZK Wronki. Również serdeczne podziękowania należą się Pani Marzenie Borowicz i Pani Iwonie Furman za pomoc w przygotowaniu młodzieży i dzieci do występów, opracowaniu materiałów, scenariuszy, testu jednokrotnego wyboru, krzyżówki i zadania na kreatywność na temat profilaktyki narkotykowej.

Łucja Magdziarz

Prezes Stowarzyszenia


Galeria:

DSC_0002 - Kopia.JPG DSC_0003 - Kopia.JPG DSC_0004 - Kopia.JPG DSC_0006 - Kopia.JPG DSC_0010 - Kopia.JPG DSC_0011 - Kopia.JPG DSC_0012 - Kopia.JPG DSC_0013 - Kopia.JPG DSC_0014 - Kopia.JPG DSC_0028 - Kopia.JPG DSC_0030 - Kopia.JPG DSC_0034 - Kopia.JPG DSC_0035 - Kopia.JPG DSC_0041 - Kopia.JPG DSC_0043 - Kopia.JPG DSC_0044 - Kopia.JPG DSC_0045 - Kopia.JPG DSC_0046 - Kopia.JPG DSC_0048 - Kopia.JPG DSC_0052 - Kopia.JPG DSC_0053 - Kopia.JPG DSC_0056 - Kopia.JPG DSC_0066 - Kopia.JPG DSC_0068 - Kopia.JPG DSC_0069 - Kopia.JPG DSC_0070 - Kopia.JPG DSC_0071 - Kopia.JPG DSC_0073 - Kopia.JPG DSC_0074 - Kopia.JPG DSC_0075 - Kopia.JPG DSC_0076 - Kopia.JPG DSC_0077 - Kopia.JPG DSC_0078 - Kopia.JPG DSC_0080 - Kopia.JPG DSC_0081 - Kopia.JPG DSC_0083 - Kopia.JPG DSC_0086 - Kopia.JPG DSC_0088 - Kopia.JPG DSC_0089 - Kopia.JPG DSC_0090 - Kopia.JPG DSC_0092 - Kopia.JPG DSC_0093 - Kopia.JPG DSC_0094 - Kopia.JPG DSC_0096 - Kopia.JPG DSC_0097 - Kopia.JPG DSC_0101 - Kopia.JPG DSC_0102 - Kopia.JPG DSC_0103 - Kopia.JPG DSC_0108 - Kopia.JPG DSC_0109 - Kopia.JPG DSC_0110 - Kopia.JPG DSC_0112 - Kopia.JPG DSC_0114 - Kopia.JPG DSC_0117 - Kopia.JPG DSC_0119 - Kopia.JPG DSC_0120 - Kopia.JPG DSC_0122 - Kopia.JPG DSC_0123 - Kopia.JPG DSC_0124 - Kopia.JPG DSC_0125 - Kopia.JPG DSC_0127 - Kopia.JPG DSC_0128 - Kopia.JPG DSC_0131 - Kopia.JPG DSC_0132 - Kopia.JPG

Wyświetleń strony: 282
Data wytworzenia: 09-08-2018, 08:34:23 przez Magdalena Płachnia
Opublikowano: 09-08-2018, 08:38:41 przez Magdalena Płachnia

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook