Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

W Cz-T LGD praca wre!


 

Dobiegło końca  kolejne półrocze realizacji pomysłów ujętych w Lokalnej  Strategii Rozwoju.  Zgodnie z planem działania na 2018 rok udało nam się zrealizować wszystkie zadania.
W lutym br. przeprowadziliśmy kolejne nabory grantowe w zakresie dwóch przedsięwzięć: „Kultywowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”. Po dokonaniu oceny projektów przez Radę, na podstawie wybranych wniosków złożyliśmy wspólne dwa projekty do Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na ich ostateczną weryfikację.    
W marcu br. rozstrzygnęliśmy ósmą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy”.  Nagrodziliśmy 16 inicjatyw w trzech kategoriach: „Turystyka, rekreacja i promocja”,  „Kultywowanie dziedzictwa lokalnego”,  „Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji” przeznaczając na nagrody 15 198,35 zł.  Konkurs ten z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością.
Nie zabrakło nas też na imprezie pt. AGRO TARGI z rodziną 2018, gdzie korzystając z okazji Komisja konkursowa wręczyła wyłonionym grupom nagrody w ramach „Aktywnych mieszkańców”.
20 maja br., tym razem w gminie Połajewo, z miłośnikami aktywnego wypoczynku, po raz kolejny zorganizowaliśmy festyn „Pieszo, konno, kajakiem, na kole”. W organizacji festynu wsparło nas ponad 30-tu partnerów, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Imprezie dopisała dobra pogoda, co zapewne wpłynęło na zadawalającą frekwencję uczestników.
Nie zwalniając tempa na przełomie maja i czerwca br. przeprowadziliśmy nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”. Trzeba przyznać, że zainteresowanie tym działaniem było ogromne, jednakże nie wszyscy zdecydowali się na złożenie dokumentacji. Obecnie trwa ocena projektów.
Na zakończenie pierwszej połowy roku 2018 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, gdzie pozytywnie zaakceptowano działania Cz-T LGD zrealizowane w roku 2017.
Przed nami kolejne wyzwania!!!
Mamy nadzieję, że już niebawem podpiszemy pierwsze umowy z grantobiorcami. Rozpoczęliśmy  działania w kierunku realizacji projektów własnych w zakresie aktywnej przestrzeni dla sektora społecznego i animatorów lokalnych. 
Poza punktem informacyjnym działającym w Biurze Cz-T LGD zaplanowaliśmy równie pracę w terenie. Nie zabraknie nas na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów w Rychliku.
Na jesień planowane są kolejne nabory na podejmowanie oraz rozwój przedsiębiorczości, stąd też po wakacjach zorganizujemy szkolenia we wszystkich gminach członkowskich, uczestniczyć będziemy również w Sesjach Rady u partnerów samorządowych tworzących LGD.
W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.
Agnieszka Kulesza
Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
      
       
Drodzy Mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grypy Działania! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014-2020. Anonimowe ankiety dostępne są w Biurze Cz-T LGD oraz na naszej stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Biuro Cz-T LGD

 


Galeria:

01_Szkolenie z premii_AD_24.05.2018.JPG 06_Agro Targi_2018.JPG Komsja rewizyjna_15.06.2018_AD.JPG Posiedzenie Rady Cz-T LGD.JPG

Wyświetleń strony: 114
Data wytworzenia: 05-07-2018, 12:01:41 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-07-2018, 12:02:21 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-07-2018, 12:10:54 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook