Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Nabór wniosków - Aktywna przestrzeń - budowanie więzi i współpracy sektora publicznego


 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

nr 02/2018/OW

 

Data publikacji: 02.07.2018 r.

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.                    Zakres tematyczny Operacji Własnej: Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

Nazwa przedsięwzięcia: 1.3.3 Aktywna przestrzeń – budowanie więzi i współpracy sektora społecznego.

II.                  Wysokość środków na realizację operacji wynosi - 50 000,00 zł.

III.                Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %,

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą 70 %

Pozostałe podmioty: 90%

IV.                Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

oraz stanowią załącznik do niniejszej informacji.

V.                  Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00- 15:00.

VI.                Miejsce i tryb zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Należy go pobrać ze strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl wypełnić elektronicznie i złożyć bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w terminie wskazanym w pkt. V. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, nie będą rozpatrywane. Złożenie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej potwierdza się poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

VII.              Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia (spełnianie definicji beneficjenta określonej w § 3 Rozporządzenia LSR) – załącznik nr 2 do ogłoszenia

VIII.            LSR, Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD oraz kryteria wyboru operacji własnych, dostępne są na stronie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl  oraz w siedzibie LGD, ponadto Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD: Agnieszka Kulesza, tel.: +48 603-074-945 lgd.czarnkow@wp.pl,   ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

Instrukcja wypełniania oświadczenia - pobierz

Kryteria weryfikacji zgłoszeń - pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - pobierz

Procedura oceny i wyboru operacji własnych - pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 - pobierz

 Wyświetleń strony: 69
Data wytworzenia: 05-07-2018, 07:19:55 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-07-2018, 07:34:28 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-07-2018, 10:02:18 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook