Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Liceum dla dorosłych w Drawsku-czy to już historia?


Wiosną 2005 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży  Gorgoniusz Przybyszewski wystąpił z inicjatywą organizacji Oddziału Zamiejscowego w Drawsku, w którym naukę na poziomie szkoły średniej mogliby kontynuować absolwenci szkół zawodowych.
Nowa oferta edukacyjna wzbudziła duże zainteresowanie z uwagi na fakt, że szkoła, jako jedyna
w okolicy, oferowała kształcenie w systemie zaocznym, w którym zajęcia odbywały się w dni wolne od pracy.
Po wstępnych rozmowach z ówczesnym dyrektorem Gimnazjum w Drawsku i po uzyskaniu akceptacji
ze strony Wójta Gminy Drawsko z dniem 1 września 2005 r. w Oddziale w Drawsku Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży rozpoczęło naukę w cyklu 2-letnim
39 słuchaczy, z których 32 uzyskało tytuł absolwenta i zdobyło świadectwo potwierdzające uzyskanie średniego wykształcenia.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Oddziale w Drawsku zajęcia prowadzili głównie nauczyciele miejscowego gimnazjum: Iwona Nowak ( język polski), Anna Gapska( język niemiecki), Mirosław Dymek( wiedza o społeczeństwie, historia), Włodzimierz Gapski (matematyka), Cyryla Jagiełka (biologia), Sylwia Lala ( chemia), Magdalena Jechalik (geografia), Julita Szmuga (fizyka).
Zajęcia prowadzili także: Renata Kosicka(język rosyjski), Jan Marciniak (geografia), Ryszard Jabłonowski(podstawy przedsiębiorczości).
Pracą oddziału kierował i nadzór pełnił Włodzimierz Gapski, a sekretariat prowadziły Magdalena Andrzejkowicz, Agata Tomkowiak i Edyta Kulecka.
Przez kolejne lata, do roku szkolnego 2017/2018, w 13 grupach kształcenie podjęło 274 słuchaczy. W tym samym okresie naukę ukończyło 194 absolwentów. W tej liczbie największą grupę stanowili mieszkańcy Gminy Drawsko (94 osoby) oraz sąsiednich miast i gmin ( Krzyż – 53 osoby, Drezdenko – 27 osób, Wieleń -12 osób). Pozostali absolwenci dojeżdżali z odległych miejscowości ( okolice Poznania, Choszczna).
Wśród absolwentów szkoły znalazły się osoby, które podjęły pracę w służbie więziennej, policji, wojsku, awansowały na wyższe stanowiska pracy, głównie na kolei, zdały egzamin dojrzałości, kontynuowały naukę na wyższych szczeblach edukacji.
 W kwietniu br. naukę ukończyła ostatnia, 13- osobowa grupa słuchaczy liceum. Jakie będą dalsze losy funkcjonowania oddziału? Czy nabór na nowy rok szkolny zakończy się sukcesem? To pokaże czas.
Na dziś z pewnością można stwierdzić, że Oddział Zamiejscowy w Drawsku Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży  trwale zapisał się na mapie oświatowej naszej gminy.
 
Włodzimierz GapskiWyświetleń strony: 333
Data wytworzenia: 10-05-2018, 11:26:33 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-05-2018, 11:27:11 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook