Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Drawsko.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

   Stanowisko Pracy:

- młodszy bibliotekarz,

- wymiar czasu pracy : ½ etatu,

- miejsce pracy – Filia biblioteczna w Piłce.

 

Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie: studium bibliotekarskie,  średnie z   koniecznością uzupełnienia  o wykształcenie  bibliotekarskie (kursy, szkolenia )

- dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

               

Wymagania dodatkowe:

    - samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,

zaangażowanie w rozwój biblioteki,

    -  łatwość nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą,

    -  gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

     -  prawo jazdy kat. B.

     - dodatkowym atutem będzie przygotowanie pedagogiczne

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

                - wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników,

                - gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

                - prowadzenie  różnorodnych form upowszechniania i promocji czytelnictwa,

              - inne prace wynikające z zakresu działalności biblioteki,

                - uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Wymagane dokumenty:

                - CV oraz list motywacyjny  zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  2016 r.  poz. 922 z późniejszymi zmianami).

                - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,

                - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 15:00  w  Bibliotece  Publicznej Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 14/1, 64-733 Drawsko, w kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem ,,Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza’’.

Dokumenty złożone po wyznaczonym  terminu  i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569818.

 

Gabriela Sikora

Dyrektor GOKRTiBPG  Drawsko

 

 

 

 Wyświetleń strony: 505
Data wytworzenia: 02-03-2018, 14:12:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-03-2018, 14:13:27 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-03-2018, 11:37:18 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook