Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Drawsko.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

   Stanowisko Pracy:

- młodszy bibliotekarz,

- wymiar czasu pracy : ½ etatu,

- miejsce pracy – Filia biblioteczna w Piłce.

 

Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie: studium bibliotekarskie,  średnie z   koniecznością uzupełnienia  o wykształcenie  bibliotekarskie (kursy, szkolenia )

- dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

               

Wymagania dodatkowe:

    - samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,

zaangażowanie w rozwój biblioteki,

    -  łatwość nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą,

    -  gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

     -  prawo jazdy kat. B.

     - dodatkowym atutem będzie przygotowanie pedagogiczne

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

                - wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników,

                - gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

                - prowadzenie  różnorodnych form upowszechniania i promocji czytelnictwa,

              - inne prace wynikające z zakresu działalności biblioteki,

                - uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Wymagane dokumenty:

                - CV oraz list motywacyjny  zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  2016 r.  poz. 922 z późniejszymi zmianami).

                - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,

                - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 15:00  w  Bibliotece  Publicznej Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 14/1, 64-733 Drawsko, w kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem ,,Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza’’.

Dokumenty złożone po wyznaczonym  terminu  i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569818.

 

Gabriela Sikora

Dyrektor GOKRTiBPG  Drawsko

 

 

 

 Wyświetleń strony: 416
Data wytworzenia: 02-03-2018, 14:12:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-03-2018, 14:13:27 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-03-2018, 11:37:18 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook