Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

Pożegnaliśmy ostatniego Kombatanta!


         W dniu wczorajszym, 7 lutego,  w zadumie i wspomnieniach pożegnaliśmy, ostatniego Kombatanta z terenu Gminy Drawsko -  ś.p. Pana Edmunda Karłowskiego z Chełstu. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli przedstawiciele Samorządu Gminy Drawsko: Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka,  delegacja pracowników Urzędu Gminy Drawsko; opiekun Kombatantów z terenu Gminy Drawsko - p. Honorata Helak oraz poczet sztandarowy Zarządu Koła Gminnego ZBOWID w Drawsku, który reprezentowali: Komendant Zarządu Gminnego OSP w Drawsku - p. Jan Matuszczak, Sołtys wsi Drawsko - p. Tadeusz Babiak, Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko – p. Henryk Kolasiński.
         Spotykaliśmy się ze ś.p.  Panem Edmundem przy organizowanych w Gminie Drawsko uroczystościach patriotycznych ponad 10 lat temu; Kombatantów było wówczas jeszcze kilku.  Z upływem czasu zdrowie większości z nich nie pozwalało już na obecność. Dziś wspominając tamte lata pamiętamy ś.p. Pana Edmunda jako osobę bardzo pogodną, pozytywnie nastawioną do życia, uśmiechniętą, z poczuciem humoru. Był lubiany i szanowany; co miało swój wyraz w ilości tych, którzy oddali mu ostatnie pożegnanie.  
         Z życiorysu: „Ś.p. Pan Edmund miał 97 lat, urodził się w Popowie, woj. pilskim, syn Jana i Agnieszki. W latach 1928-1935 uczęszczał do szkoły podstawowej w Szamotułach.   Po ukończeniu szkoły do maja 1942 r. pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Z polecenia władz niemieckich został przydzielony przymusowo do gospodarza niemieckiego. W roku 1945 powołany został do służby Wojska Polskiego w Gnieźnie, w czasie którym wyjechał do walk z podziemiem. W Kazimierzu Pomorskim pełnił służbę wartowniczą na wyspie Wolin, przy ochronie Kom. M. O. Drogobądziu, przy ochronie U.B. w Świnoujściu podczas referendum. Od roku 1946 stacjonował w Komendzie Miasta w Kamieniu, gdzie po krótkim pobycie w pułku został zwolniony do cywila. Po  zwolnieniu z wojska przez W.K.R. w Szamotułach odznaczony został za walki „Berlin i Grunwald”. Od roku 1983 został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W roku 1949 wstąpił w związek małżeński z Zofią Noj z Piaskowa, miał pięcioro dzieci. W roku 1952 w ramach akcji przesiedleńczej osiedlił się na gospodarstwie rolnym w Chełście, gdzie spędził resztę swojego życia. Członek Gminnej Rady Narodowej w Chełście oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Drawsku”.
         Życia ludzkiego nie można powtórzyć, podobnie jak szlaku komety, która przecina horyzont. Ziemska wędrówka ś.p. Pana Edmunda dobiegła już końca. William Szekspir powiedział:
„Życie ludzkie jest teatrem, a człowiek aktorem
Wychodzi na scenę i ze sceny schodzi
A życie ludzkie ironicznym utworem
W którym kilka ról przynosi każdemu…”
 
Niech te wspomnienia będą naszym pożegnaniem ze ś.p. Panem Edmundem, a jednocześnie podziękowaniem za zaangażowanie w sprawy Samorządu Gminy Drawsko, a zwłaszcza za obecność wśród nas, która ufamy głęboko, nie kończy się tym fizycznym rozstaniem. Polecamy Cię pamięci duchowej, modlitewnej i ludzkiej aż do spotkania w wieczności.
         Materiały dot. życiorysu udostępniła p. Honorata Helak – opiekun Kombatantów z terenu Gminy Drawsko, która przez wiele lat współorganizowała z Gminą Drawsko ważne dla nas Polaków uroczystości patriotyczne na naszym terenie.
Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 


Galeria:

Edmund karłowski.jpg

Wyświetleń strony: 551
Data wytworzenia: 08-02-2018, 11:19:37 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 08-02-2018, 12:27:43 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 09-02-2018, 14:05:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook