Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Ostatnie dni wdrażania LSR


Powoli kończy się 2017 rok a wraz z nim dobiega końca kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Przed nami ostatnie spotkania, nabory i działania zaplanowane na mijający rok.

RUSZYLIŚMY Z GRANTAMI

Kolejna możliwość skorzystania ze środków unijnych. Jeszcze do 11 grudnia 2017 r. czekamy na wnioski o powierzenie grantów, których celem jest wzrost atrakcyjności obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Nasz konkurs kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych. Więcej informacji na stronie: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi członkostwa w Cz-T LGD przypominamy, iż na naszej stronie internetowej znajdują się informacje, jak zostać członkiem stowarzyszenia. Ostatnie spotkania Zarządu dotyczące przyjęcia nowych członków przed zakończeniem naboru odbędzie się 4 grudnia 2017 r. Deklaracje członkowskie przyszłych wnioskodawców przyjmujemy do poniedziałku tj. do 4 grudnia 2017 r. do godz. 13:30! Deklaracje, które wpłyną do Biura Cz-T LGD w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym Posiedzeniu Zarządu, co oznacza, że przyszli wnioskodawcy nie będą mieli możliwości otrzymania dodatkowych punktów za członkostwo.

Aby przyspieszyć proces składania dokumentów w naborze wniosków zwracamy się z prośbą, aby przed złożeniem dokumentów zapoznać się jeszcze raz z dokumentacją konkursową. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów! Prawidłowo przygotowane dokumenty znacznie przyspieszają proces przyjmowania wniosków. Nie odkładajcie złożenia wniosków z załącznikami do ostatniej chwili.

CZAS SPOTKAŃ Z RADNYMI I LOKALNYMI MEDIAMI

Końcówka roku to także spotkania podsumowujące mijający rok. Podobnie jak to było w ubiegłym roku, również i w tym, spotykamy się z przedstawicielami gmin członkowskich uczestnicząc w sesjach. Przekazujemy informację nt. głównych założeń LSR i LGD, a także przedstawiamy efekty realizacji strategii. Podobne spotkanie czeka nas jeszcze z mediami lokalnymi, na wparcie których możemy liczyć w ciągu każdego roku wdrażania LSR.

POWRÓCILIŚMY Z TERENU

Za nami kolejne 3 dni pracy w terenie. We wtorek 14 listopada 2017 r. ruszyliśmy z punktami informacyjno-doradczymi do gmin członkowskich Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Byliśmy w Drawsku, Krzyżu Wlkp., Trzciance, Wieleniu, Lubaszu i Połajewie. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły przede wszystkim ogłoszonych konkursów na realizację projektów grantowych. 

Dziękujemy włodarzom gmin za możliwość zorganizowania punktów informacyjno-doradczych. Jesteśmy przekonani, że dzięki spotkaniom mieszkańcy chętniej sięgną po środki unijne, dzięki którym wspólnie będziemy rozwijać nasz obszar.

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 


Galeria:


Wyświetleń strony: 326
Data wytworzenia: 01-12-2017, 14:11:56 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 01-12-2017, 14:33:48 przez Karina Rembarz Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 01-12-2017, 14:34:05 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook